Софийска вода представи иновативни технологии за мониторинг и обследване на канализационната мрежа

Веселин Димитров, Главен инженер в „Софийска вода“, представи пилотен проект по обследване и заснемане отвътре на главни канализационни колектори в столицата.

Веселин Димитров, Главен инженер в „Софийска вода“, представи пилотен проект по обследване и заснемане отвътре на главни канализационни колектори в столицата.

Общата дължина на тези съоръжения в столицата е над 300 км.  Обследването и заснемането на технологичното им състояние е много важно, като целта е превантивно да бъдат откривани и отстранявани нарушения в целостта им.

По време на дискусиите, наред с начините на финансиране, се обърна внимание на необходимите промени за развитие и модернизиране на ВиК сектора в България. 

Годишната конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции“ 2017 се провежда за 12-ти път в София. Форумът започна с участието на Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията,  Малина Крумова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството,  Атанаска Николова, зам.-министър на околната среда и водите и Теменужка Петкова, министър на енергетиката. 

Основните акценти на конференцията тази година бяха:
∙ Развитие и финансиране на стратегическата инфраструктура на България — стратегии, планове и очаквания. Приоритети и инвестиционни програми 2017-2020 г.;
∙ Транспорт и транспортна инфраструктура България 2014 – 2020 г. — състояние, проекти и одобрено финансиране за пътища, железници, пристанища, летища, интермодални терминали.  Иновации в транспортната инфраструктура. Европейско финансиране за транспортни проекти. Икономика и приоритетни транспортни проекти;
∙ Екологична инфраструктура — приоритети и управление на води, хидроинженерни проекти и отпадъци. Проекти 2017-2020 г.;
∙ Енергийна инфраструктура - проекти и инвестиции на газопреносната, електроенергийната и електропреносната инфраструктура
2017-2020 г. Развитие на ядрената енергетика.