Софийска вода с амбициозна програма за инвестиции и иновации през 2018 г.

Добрите взаимоотношения с клиентите, осигуряването на питейна вода с високо качество и запазване естествения воден цикъл остават основни приоритети на компанията

На среща между мениджмънта на „Софийска вода“, част от международната Група Веолия, и медиите бяха представени реализирани от дружеството инвестиционни проекти за 2017 г. на стойност  45,3 млн. лв., както и амбициозната програма за 2018 г. в размер на 51,7 млн. лв. Тази година компанията ще се фокусира върху канализационната мрежа и пречистването на отпадъчни води, инвестирайки 6.5 млн.лв. повече отколкото през 2017 г.


Изпълнителният директор на „Софийска вода“ Арно Валто очерта основната посока на компанията в новата инвестиционна година, споделяйки че  „продължаваме да планираме инвестиции във всички ключови елементи, свързани с нашия  ангажимент за предоставяне на качествени ВиК услуги към жителите на Столична община – от съоръжения за водовземане и пречистване на води, по пътя на  пречистените води, през резервоари и хлораторни станции към каналзиационната мрежа и пречиствателните станции за отпадъчни води. Подобряваме системите за мониторинг и контрол, включително осигуряваме най-новото и модерно лабораторно оборудване за изследване на питейните и отпадъчни води. Тези инвестиции остават невидими за обществото,  тъй като се случват в обектите, в които оперираме, но са от ключово и съществено значение за високото качество на предоставяните от нас услуги. За клиентите ни най-видими са така наречените линейни обекти – реконструкции на канали и водопроводи, но това е само малката и видима част от това, което правим“. 

Г-н Валто допълни, че “както и досега, си поставяме за цел да продължим да подобряваме управлението на водния ресурс – от язовири, през лабораторията до дома на всеки жител на столицата, а оттам към пречиствателните станции за отпадъчни води на София. Нашата задача е да бъдем в услуга на жителите на града и да продължим да изпълняваме  обещанието ни като доставяме до домовете им една от най-качествените питейни води в Европа, като в същото време я връщаме в природата без да нарушаваме естествения воден цикъл.“

Като най-големия ВиК оператор в България, част от международната Група Веолия, експерти на компанията участват и в създаването на новия проекто-закон за ВиК сектора, който обединява препоръките на всички компании, опериращи в сферата на водата. Г-н Васил Тренев – Зам. изпълнителен директор, обясни че, „по този начин показваме желанието си  за подобряване на взаимоотношенията с нашите клиентите. Предложенията ни предполагат, че за крайния клиент ще има по-справедливи решения, включително тези за по-равностойно разпределение на общите нужди. Така коректните платци ще бъдат спокойни, а останалите - мотивирани да пристъпят към двустранен диалог с нас“.  

Друга важна линия, както за Групата Веолия, така и за софийския ВиК оператор е опазването на околната среда, но най-вече прилагането на принципите за кръгова икономика в ежедневната дейност на компанията. Един от най-ярките примери за това е СПСОВ Кубратово, която пречиства софийската отпадъчна вода, за да я върне в р. Искър, а от утайките станцията създава енергия, която я прави енергийно независима. През текущата година ще бъдат извършени подобрения в  метан-танковете, както и в ко-генераторите на станцията.

Г-н Станислав Станев - Директор „Експлоатация и поддръжка“ обясни: „Превърнахме Кубратово в отражение на дългогодишния ни ангажимент за иновации, за да бъдем естествена част от кръговрата в природата. Инвестициите в енергийната ефективност на станцията, както и тези в станцията ни за питейни води в  Бистрица, ще продължат да бъдат основен приоритет за нас“.

Г-н Петьо Велев - Директор "Инженерни и строителни дейности“, от своя страна, даде обстойна информация за инвестиционни проекти, които ще се осъществят тази година в столичните квартали и улици. Специален акцент бе поставен на реконструкцията на водопровода в кв. „Симеоново“, в кв. „Орландовци“ и започналата реконструкция на канал по ул. "Граф Игнатиев“, и на пл. "П. Славейков“.

Всички ключови инвестиционни проекти за водопроводи и канали за 2018 г. на „Софийска вода“ могат да бъдат консултирани в таблицата.