„Софийска вода“ ще инвестира близо 14 млн. лева през 2018 г. в изграждането на канализация

„Нинджите“ са специализираният екип, който спомага за предотвратяването на тежки аварии по натоварени столични булеварди

„Софийска вода“  ще вложи близо 14 млн. лева за отвеждането на отпадъчните води и за изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа при изпълнението на инвестиционната си програма. Това са близо 2 млн. лева повече от средствата за тази цел през 2017 г., и с 4 млн. лева повече от тези, дадени през 2016 г.  
 

„Поддържането на канализационната мрежа е много важен аспект от дейността на „Софийска вода“, макар за хората това да остава невидимо, защото се случва под повърхността на земята. През 2018 г. ще инвестираме близо 14 млн. лева, ще изградим нова канализация и ще продължим да поддържаме канализационната система в много добро състояние“, каза Васил Тренев, изпълнителен директор на „Софийска вода“. 
 
Предвиденото е за изграждане на нова канализация, както и за рехабилитация на вече съществуващата.  Част от канализационната мрежа в столицата е строена в края на 19 век. „Софийска вода“ поддържа близо 1700 км канализационна мрежа и още 4000 км водопроводна.  
 
Едни от най-важните инфраструктурни проекти през тази година са изграждането на канализация в кв. „Симеоново“, в кв. „Орландовци“ и започналата реконструкция на канал по ул. "Граф Игнатиев“ и на пл. “П. Славейков“. Предвиждат се и подобрения на метан-танковете и ко-генераторите на СПСОВ Кубратово на стойност над 4 млн. лева. Много средства са предвидени и за реконструкция на канализация и водопровод в „Красно село“, в „Бенковски“, както и в други квартали на София.

Изграждането на канализационната мрежа“ става с активното сътрудничество на Столична община. Съгласно допълнителното споразумение с нея са договорени  допълнителните инвестиции от над 4 400 000 лева.
 
Екипите на „Софийска вода“ ежедневно извършват профилактика на канализационната мрежа, а графикът се изготвя въз основа на критичността на съоръженията. Редовно се прави обследване чрез комплексни практики, доказани по света, като видео заснемане чрез роботи-камери, ръчни камери, чрез изграждане на компютърен хидравличен канализационен модел и др. В ниските райони, където наклоните на мрежата са малки и се натрупват наноси, честотата на превантивните дейности е завишена, за да се избегне риск от наводнения.  
 
„Организацията на нашата дейност основно залага на превантивната дейност, така че канализацията да е почистена и подготвена за лошо време и проливни дъждове. За откриване на проблемни участъци в тръбите създадохме и специален  екип за физическо обследване“, коментира Станислав Станев, директор "Експлоатация и поддръжка" на „Софийска вода“ . 
 
Всъщност това е единственият подобен екип в България, който на живо обхожда канализацията отвътре и неслучайно е наречен „нинджите“. Екипът за обследване на големи колектори проверява и заснема в реално време и по този начин предотвратява бъдещи сериозни пропадания, включително на главни булеварди с интензивен трафик. Професионалистите са преминали специализирано обучение и са оборудвани със специално защитно облекло, тъй като в каналите работят във взривоопасна среда, и има риск от наличие на опасни газове. При придвижванията в канали има още една специфика - ако нормално човек се придвижва с 3-5 км/ч, в каналите това става много по-бавно, със скорост до 500 м/ч.

Канализацията се почиства и със специализирана техника. Най-новата придобивка на екипа е каналопочистваща машина МАН на стойност 976 000 лв. без ДДС. „Софийска вода“ разполага с техника и оборудване за почистване на системата, като освен 11-те каналопочистващи машини, има и багери, камери, самосвали и други, на обща стойност близо 6 млн. лева.