Трима български студенти специализират в Париж със стипендия от Веолия

Всяка година Campus Veolia организира безплатен курс за 30-40 студенти от страни, в които Групата развива своята дейност. През 2016 г. за първи път възможност за участие се предоставя и на български студенти.

Трима български студенти са приети в курса на Лятното училище на Веолия 2016 г. Компанията е световен лидер в областта на ВиК, енергийни услуги и управлението на отпадъци.

Даниела Гарилова от УАСГ, Кристина Пенева от Биологически факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски“ и  Мартин Тодоров от Техническия университет във Варна спечелиха стипендиите си в конкуренция с 25 кандидати.

Всяка година Campus Veolia организира безплатен курс за 30-40 студенти от страни, в които Групата развива своята дейност. През 2016 г. за първи път възможност за участие се предоставя и на български студенти. Това дава възможност на младите хора, в рамките на 10-дневно обучение, да обогатят знанията си в областта на управлението на природните ресурси, които Веолия предлага на своите клиенти по света: вода, енергия и управление на отпадъците.

В рамките на тези 10 дни в Париж, курсистите ще минат през теория и допир до истинската практика, чрез посещения на различни обекти на компанията и дискусии с експерти в областта на управлението на природните ресурси. В кампуса студентите разглеждат и решават различни казуси. 

Лятното училище на Веолия е една от най-значимите социални инициативи на Групата. В създадената за целта учебна база, компанията дава шанс на ново поколение експерти, което ще поеме отговорността за умното използване на ресурсите на планетата във всяка нейна точка. Тези посланици на прогреса ще продължават развитието си и след края на курса в жизненоважни бизнес сектори по целия свят.