Услуги по интелигентно отчитане (smart metering)

Ние ви предлагаме проектиране и инсталиране на измервателни и мониторингови системи, които да проследяват Вашето потребление на енергия и вода и посредством отдалечен достъп, вие имате пълната информация на потреблението в реално време.

Как можем да Ви помогнем?

Веолия разполага с богат опит в проектиране, подбор, доставка и монтаж на системи за интелигентно/ дистанционно отчитане, както в софтуераната обезпеченост, така и в хардуерната. Ние не само сме до вас в избора на решение, но и гарантираме надежността и ефективността на крайния резултат – данните.

 

 

Каква е добавената стойност за Вас?

Нашата услуга за интелигентно/ дистанционно отчитане, позволява да се постигат:

  • Точна, ясна и надеждна информация за консумациите в реално време посредством няколко клика на вашия компютър, таблет или смартфон
  • Спестяване на ценно време по отчитане, въвеждане и анализ на данните
  • Избягване на грешки свързани с отчетността и коректността на данните
  • Използване на данните за постигане на оптимизации в консумациите
  • Превенция свързана с аварии, наводнения и др.

 

 

… проектиране, подбор, доставка и монтаж на системи за дистанционно отчитане

Информация за консумациите в реално време

 

Анализ на данните

 

Оптимизация на консумацията