Hubgrade,
дигитално решение на Веолия за енергийни и водни спестявания

Hubgrade е система за мониторинг, анализ и намаляване на енергийни и водни разходи, която позволява измерване и оптимизация на ефективността на сгради и техническа инфраструктура, с цел спестяване на енергийни и водни ресурси.

Hubgrade представляват смарт мониторинг центровете на Веолия за наблюдение на дейностите в направленията вода, енергия и отпадъци. Тези центрове са съчетание на висококвалифицирани специалисти, практически знания и експертиза, софтуер и хардуер.

В тях инженерните специалисти на Веолия могат да визуализират и анализират данните, за да оптимизират управлението на ресурсите за търговски, бизнес, индустриални и общински клиенти на компанията.

Услугата се базира както на анализите на служителите в Hubgrade центъра, така и на своевременната реакция на нашите технически специалисти, които работят на терен и предприемат незабавни мерки на база съветите на нашите анализатори. Цялата услуга оптимизира значително ефективността на всякакъв вид техническо оборудване.

 

Защо Hubgrade?

Компаниите си поставят все по-амбициозни цели за устойчивост и оптимизиране на разходите. Те имат нужда от система, която е в състояние както да осигури прозрачност и проследимост по отношение на използваната енергия и ресурси, така и да даде възможност за намаляването им, като едновременно измерва постигнатите резултати.
В отговор на нарастващите нужди на бизнеса от услуги за енергийни ефективност, Веолия предоставя иновативна система за постигане на енергийни спестявания и оптимизации.

 

Какво може да Ви даде Hubgrade?

 • Установяване на възможности за спестяване на разходи с >15%
 • Намаляване на потреблението на енергия за отопление/охлаждане, на електроенергия, газ и вода
 • Намаляване на CO2 емисиите
 • Съдействие за получаването на сертификат по стандарт ISO:50001 за системи за управление на енергията
 • Увеличаване на Вашия принос във връзка с корпоративната социална отговорност
 • Съдействие за откриване на технически проблеми и аварии и бърза реакция
 • Мониторинг и контрол в реално време, които позволяват на Вашите служители по обекти да бъдат предупреждавани при настъпването на преразход на потреблението
 • По-добрата видимост на данните за потребление увеличава ефективното използване на ресурсите
 • Измерване, наблюдение и контрол на ефективността на сградите
 • Автоматизирано известяване за значително или необичайно потребление
 • Регулярни справки (месечни, седмични) за потребление на вода и енергия

 

Билбао, Испания
Веолия управлява над 2000 инсталации чрез Hubgrade центъра в Билбао.

 

Дубай, Обединени Арабски Емирства
Hubgrade центърът в Дубай помага за намаляване на потреблението на вода и енергия с до 30%.

 

 

Знаете ли, че системата Hubgrade спестява енергийни разходи с 10-30% на всеки един обект на годишна база?

Каква е добавената стойност за Вас?

Hubgrade® предоставя ефективно решение за значителни спестявания на разходи и потребление на енергия и намаляване на CO2 емисиите

Адаптиране на услугите спрямо Вас и Вашите нужди

Оптимизиране на използваните ресурси и инфраструктура

Намаляване на оперативните разходи