Hubgrade,
смарт решение на Веолия за мониторинг

Hubgrade е система за мониторинг, анализ и намаляване на енергийни и водни разходи, която позволява измерване и оптимизация на ефективността на сгради и техническа инфраструктура, с цел спестяване на енергийни и водни ресурси.

Hubgrade представляват смарт мониторинг центровете на Веолия за наблюдение на дейностите в направленията вода, енергия и отпадъци. Тези центрове са съчетание на висококвалифицирани специалисти, практически знания и експертиза, софтуер и хардуер.

В тях инженерните специалисти на Веолия могат да визуализират и анализират данните, за да оптимизират управлението на ресурсите за търговски, бизнес, индустриални и общински клиенти на компанията.

Услугата се базира както на анализите на служителите в Hubgrade центъра, така и на своевременната реакция на нашите технически специалисти, които работят на терен и предприемат незабавни мерки на база съветите на нашите анализатори. Цялата услуга оптимизира значително ефективността на всякакъв вид техническо оборудване.

 

Знаете ли, че системата Hubgrade спестява енергийни разходи с 10-30% на всеки един обект на годишна база?

Защо Hubgrade?

Компаниите си поставят все по-амбициозни цели за устойчивост и оптимизиране на разходите. Те имат нужда от система, която е в състояние както да осигури прозрачност и проследимост по отношение на използваната енергия и ресурси, така и да даде възможност за намаляването им, като едновременно измерва постигнатите резултати.
В отговор на нарастващите нужди на бизнеса от услуги за енергийни ефективност, Веолия предоставя иновативна система за постигане на енергийни спестявания и оптимизации.

 

Какво може да Ви даде Hubgrade?

 • Установяване на възможности за спестяване на разходи с >15%
 • Намаляване на потреблението на енергия за отопление/охлаждане, на електроенергия, газ и вода
 • Намаляване на CO2 емисиите
 • Съдействие за получаването на сертификат по стандарт ISO:50001 за системи за управление на енергията
 • Увеличаване на Вашия принос във връзка с корпоративната социална отговорност
 • Съдействие за откриване на технически проблеми и аварии и бърза реакция
 • Мониторинг и контрол в реално време, които позволяват на Вашите служители по обекти да бъдат предупреждавани при настъпването на преразход на потреблението
 • По-добрата видимост на данните за потребление увеличава ефективното използване на ресурсите
 • Измерване, наблюдение и контрол на ефективността на сградите
 • Автоматизирано известяване за значително или необичайно потребление
 • Регулярни справки (месечни, седмични) за потребление на вода и енергия

 

Свържете се с нас и вижте
как можем да ви помогнем

 

Каква е добавената стойност за Вас?

Hubgrade® предоставя ефективно решение за значителни спестявания на разходи и потребление на енергия и намаляване на CO2 емисиите

Адаптиране на услугите спрямо Вас и Вашите нужди

Оптимизиране на използваните ресурси и инфраструктура

Намаляване на оперативните разходи


Енергийна ефективност за сградите

Научете как можем да Ви бъдем полезни

Сградите могат да бъдат много скъпи активи по отношение на потреблението на енергия, оперативните разходи и въглеродните емисии. Нашите експертни услуги могат да Ви съдействат да следите, отчитате и контролирате Вашето потребление на енергия, да намалявате разходите си и да изпълнявате целите си за ефективност и устойчивост.

Видео: Енергийна ефективност в сгради

Гледайте видеото

Енергийната ефективност се превърна в основен проблем, както за привлекателността, така и за конкурентоспособността. В сътрудничество със своите клиенти и партньори, Веолия разработва енергийни услуги, които съчетават енергийните и екологичните показатели.