Измерване на свободен напор

Ние предлагаме измерване и запис на свободния напор във водопроводната мрежа на посочено от клиента място

Какво включва нашата услуга?

Монтаж на мембранен сензор за налягане с електронен блок, който измерва и записва измерената стойност на всяка минута.

Паметта на уреда позволява да се съхранят записи за 10 денонощия на интервал 1 минута.

Възможен е и по-кратък интервал на запис – до 1 секунда – при скъсяване на общото време за измерване.

Получавате данните на хартия (графика) или в електронен вид - *.csv или *.xlsx формат

Записи на измерената стойност на всяка минута, с продължителност на записа до 10 денонощия.

Какви са ползите за Вас?

Получавате пълна картина на налягането във вашата мрежа (система) със всички екстремни стойности, амплитуди и характерни профили.

Можете да ползвате резултатите за:

  • Настройки, регулиране, управление на водочерпни прибори или други контролни устройства по вътрешната инсталация
  • При нови смарт решения за дома
  • Проектиране и/или преустройство на сградни или площадкови водопроводни инсталации
  • Търсене на конкретен проблем в сградна или площадкова мрежа

Получавате картина на изменение на стойностите на налягане по часове във вашата мрежа.

Измерването спомага за намиране на проблеми във водоснабдяването на сградна или площадкова мрежа.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС: 

[email protected][email protected]

*Приемат се заявки за услугата и извън София на територията на страната след предварително изготвена оферта.

 

 

Вие получавате пълна картина на налягането във вашата мрежа (система) с всички екстремни стойности, амплитуди и характерни профили