Канализационни услуги

Ние предлагаме почистване на канали, шахти, колектори и улични канали; инспекция на канали с видеокамера; трасиране на канализационни отклонения и площадкови мрежи; подмяна, ремонт и изграждане на канализационни отклонения

"Софийска вода" АД извършва експлоатация и поддръжка на канализационната мрежа до първата ревизионна шахта. Като допълнителни услуги, дружеството предлага канализационни услуги обхващащи поддръжката на канализационната мрежа в участъка между първа ревизионна шахта и сградата.

 

Какво включва нашата услуга по официално одобрен ценоразпис?

 • Отпушване на сградни канализационни отклонения в участъка между първа ревизионна шахта и сградата

 • Почистване на площадкови канализационни мрежи

 • Почистване на канализационни мрежи и сградни отклонения, които не са предадени за експлоатация на дружеството

 • Почистване на първа ревизионна шахта

 • Изчерпване на отпадъчни води от шахти

 • Почистване на оттоци

 • Инспекция на канали с видеокамера (с дължина до 50 метра и диаметър до ф 300)

 

Какви други дейности включва нашата услуга по оферта?

 • Обследване, трасиране, ремонт на канализационни отклонения от първа ревизионна шахта към имота или на площадкови мрежи
 • Откриване, повдигане на ниво терен, ремонт  на ревизионни шахти, както и подмяна/ поставяне на капак 
 • Обследване , трасиране, видеозаснемане с кодиране на дефектите на улична канализация и на новоизградени мрежи, доклад за състоянието и препоръки за коригиране на дефекти
 • След посещение и оглед на място се изготвя индивидуална оферта за всеки обект, съгласно желанието, очакванията и потребностите на клиента

Допълнителна информация

"Софийска вода" АД експлоатира и поддържа мрежата до първата ревизионна шахта, затова почистването на сградното канализационно отклонение в участъка между първа ревизионна шахта и сградата е допълнителна платена услуга.

Инспекцията с видеокамера се препоръчва, когато е необходимо да се констатира дали каналът е годен за експлоатация, когато има съмнение за повреда, както и за точно локализиране на аварии.

"Софийска вода" АД отговаря за уличната канализационна мрежа и поддържа само съоръжения –публична общинска собственост, които са предадени на дружеството за експлоатация. Изчерпването на отпадъчни води от шахти е допълнителна услуга.

Оттоците са част от пътната инфраструктура, почистването на вертикалната част и монтажът на решетки е ангажимент на районните общини, а продухването на хоризонталните връзки е в обхвата на ангажиментите на "Софийска вода" АД, затова почистването на оттоци е допълнителна услуга.

*Приемат се заявки за услугата и извън София на територията на страната след предварително изготвена оферта

Изпратете своето запитване ТУК.

 

Годишно над 9 000 броя продухани оттоци 

Над 180 км. почистена канализационна мрежа

Над 3 000 отпушени сградни канални отклонения

Над 3 400 броя почистени ревизионни шахти 

Почистване на канали, шахти, колектори 

Инспекция с видеокамера

Трасиране и изграждане на канализационни отклонения