Монтаж на водомери с дистанционно отчитане

Услугата се предлага, както за цели сгради или етажни собствености за ново и старо строителство, така и за индивидуални клиенти без допълнителна такса за обслужване.

Какво включва нашата услуга?

 • Доставка и монтаж на водомери
 • Доставка, монтаж и кодиране на модул LoraWAN за дистанционен мониторинг
 • Двойна система на кодиране на данните през LoraWAN мрежа
 • Пломбиране на уредите с пластмасова пломба
 • Визуализация на данните в клиентските профили на сайта
 • Всички такси за пренос на данни и лицензи за период от 10 години
 • Интегриране на данните със системата за фактуриране на "Софийска вода" АД – за да се предават данните на водомерите в клиентската база, е необходима регистрация в сайта на дружеството

 

Гаранционно обслужване:

 • Гаранция на водомера – 60 месеца
 • Гаранция на модул LoraWAN за дистанционен мониторинг – 24 месеца
 • Пренос на данни през LoraWAN мрежа – 10 години
 • Лиценз за софтуерна платформа за аналитична обработка на данни и потребителски интерфейс – 10 години
 • Гаранционният срок на монтажа на водомера – 1 месец

 

Какви са предимствата за Вас?

 • Генериране и предаване на отчети на водомерите от разстояние, чрез безжична комуникационна мрежа
 • Редовно отчитане на водомери, които се намират на трудно достъпни места
 • Съставяне на фактурите ежемесечно, на база актуална информация за консумацията
 • Бързо и прецизно отчитане, независимо от броя на измервателните уреди
 • Проследяване на консумацията през различни часови диапазони, което дава възможност при аномалии в потреблението, да се установи наличие на теч в имота или сградната инсталация
 • Възможност за проверка на потреблението в реално време
 • Отчитането на водомерите от проверител се осъществява само веднъж в годината, каквито са законовите изисквания
 • Опростена административна процедура при откриване на партиди

 

Напомняме, че независимо от дистанционно отчитане на консумацията по водомерите, е необходимо веднъж годишно да се осигурява достъп на длъжностно лице "Софийска вода" АД до помещенията, в които са монтирани водомерите.

Услугата може да заявите на
тел. 0800 1 21 21
и e-mail:
[email protected]

"Софийска вода" АД е единствената компания, която предлага услугата монтаж на водомери с модули за дистанционно отчитане придружена със Застраховка Обща гражданска отговорност.

Отчитане на потреблението – без осигуряване достъп до имотите

Ежемесечно фактуриране – реално потребление на водни количества

Монтаж – със Застраховка Обща гражданска отговорност