Оползотворяване на утайките

Ние Ви предлагаме различни технически решения за оползотворяване на утайките от пречиствателни станции

Какво включва нашата услуга?

"Софийска вода" АД е първото водоснабдително дружество на територията на Република България, което притежава разрешение за оползотворяване на утайките от отпадъчни води в земеделието и разполага с опит в стабилизиране на утайките.

На основание на този документ на територията на СПСОВ Кубратово се оползотворяват утайки на индустриални ПСОВ (Пречиствателни станции за отпадчъни води) и подобни от различни производства.

 

Допълнителна информация

Изискванията на институциите в България и Европейският съюз към процесите по обезвреждане и оползотворяване на утайки са изключително високи. На територията на ПСОВ Кубратово се приемат определени видове утайки, което улеснява индустриалните клиенти по отношение законосъобразното третиране на техните количества утайки.

 

 

Доверявайки се на нас, Вие може да разчитате на съдействие от страна на високо специализирани кадри в областта на решения за оползотворяване на утайките от пречиствателни станции.