Откриване на скрити течове и трасиране

Ние предлагаме откриване на скрити течове и трасиране на проводи по вътрешно-площадкова водопроводна мрежа

Какво включва нашата услуга?

Откриване на скрити течове

Услугата включва локализиране на скрити течове по вътрешно-площадкова водопроводна мрежа. При съмнение за скрит теч, техническите екипи ще го открият с помощта на акустична апаратура. Наличието на планове на водопроводи, кранове и пожарни хидранти ще улеснят откриването на теча.

 

Трасиране на ВиК проводи

Услугата представлява локализиране на местоположението на метални проводи или проводи с вградена метална нишка, които попадат във вътрешно-площадковата мрежа. При наличие на планове на водопроводи, кранове и пожарни хидранти, локализирането на проводи е по-прецизно. С помощта на трасиращ апарат, техническите екипи откриват местоположението на проводите.

 

Допълнителна информация

  • Водопроводи, положени в тревни площи и наличието на подложен бетон затрудняват откриването на скрити течове поради разсейване на шума
  • Водопроводи, захранени от локални водоизточници с хидрофорни уредби или помпени станции не подлежат на локализиране на скрит теч
  • Услугата не включва откриване на течове в затворени пространства и сгради
  • За прецизното локализиране на течове е необходимо да бъдат предоставени планове на водопроводи, налични арматури – кранове и пожарни хидранти

*Приемат се заявки за услугата и извън София на територията на страната след предварително изготвена оферта

За тази цел може да се свържете с нас на

[email protected]

 

Осъществяваме годишно над:

1 000 трасирани сградни водопроводни отклонения

160 трасирани улични водопроводи

2300 локализирани аварии

Локализиране на скрити течове

Трасиране на проводи

Проучване на площадки