Проектантски услуги

Дългогодишният опит в изготвяне на проекти за улични ВиК мрежи и съоръжения и ВиК сградни отклонения ни дава възможност за качествено и професионално изготвяне на работни проекти, необходими за присъединяване на недвижими имоти и потребители към водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения

Какво включва нашата услуга?

Проектиране и съгласуване на сградни ВиК отклонения:

 • Проект по част ВиК за сградно водопроводно отклонение (СВО)
 • Проект по част ВиК за сградно канализационно отклонение (СКО)
 • Проект по част Пътна - възстановяване на настилки и временна организация и безопасност на движението (ВОБД)

Проектиране и съгласуване на улични ВиК мрежи:

 • Проект по част ВиК за улични водопроводи
 • Проект по част ВиК за улични канали
 • Проект по част Пътна - възстановяване на настилки и временна организация и безопасност на движението (ВОБД)
 • Проект по част Конструктивна
 • Проект по част Геодезия
 • Проект по част Пожарна безопасност
 • План за безопасност и здраве
 • План за управление на строителните отпадъци (ПУСО)
 • Изготвяне на документи, необходими за преценка необходимост от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Проектиране и съгласуване на част Пътна и временна организация и безопасност на движението (ВОБД) по изготвени от клиента проекти по част ВиК за сградни отклонения:

 • Проект по част Пътна - възстановяване на настилки и временна организация и безопасност на движението (ВОБД)
 • Съгласуване на проекти по част ВиК за сградни отклонения, изготвени и съгласувани в "Софийска вода" от клиента, с останалите експлоатационни дружества

Услугата Ви предоставя

 • Професионална консултация с експертен проектантски екип
 • Преглед и анализ на наличната изходна информация
 • Проучване на терен на съществуваща инфраструктура и площадка
 • Изготвяне на работни проекти съобразно нормативните изисквания
 • Съгласуване на работни проекти с необходимите експлоатационни дружества и административни органи
 • Окомплектоване на проектната документация
 • Изпълнение на авторски надзор

Услугата можете да заявите на

[email protected]

 

*Приемат се заявки за услугата и извън София на територията на страната след предварително изготвена оферта

 

 

Компанията извършва годишно:

над 60 проекта за сградни водопроводни и канализационни отклонения 

работни проекти за над 4 км улични водопроводи 

работни проекти за над 1,5 км улична канализация