Технически услуги

Издаване на данни за ВиК мрежи и съоръжения, съгласуване на инвестиционни проекти, присъединяване на нови клиенти към водопроводната и канализационната мрежи, предоставяне на дигитални данни за ВиК мрежа

Какво включва нашата услуга?

 • Издаване на изходни данни за проектиране на сградни отклонения 
 • Издаване на данни за изграждане на техническа инфраструктура

 

 • Съгласуване на проекти за улични проводи - водопроводи, канали, отводняване на пътното платно
 • Съгласуване на проекти за сградни ВиК отклонения
 • Съгласуване на трасета на инженерната инфраструктура, преценявайки влиянието ѝ върху безпроблемната експлоатация на ВиК активите 
 • Одобрение и изготвяне на становища по технически въпроси, свързани с развитието на ВиК инфраструктура

 

 • Подписване на договори за присъединяване  към мрежите на ВиК инфраструктура 
 • Предоставяне на цифров модел на водопроводната и канализационна мрежа за избран район от територията на концесията

 

Какви са ползите за Вас?

 • Получаване на актуални данни за ВиК мрежата на територията на град София
 • Предоставяне на документи, които са задължително изискуеми от ЗУТ и други подзаконови наредби
 • Предоставяне на услуги по присъединяване на нови клиенти към водопроводната и канализационната мрежи

За София услугата можете да заявите САМО в

 

 

Издаване на данни за ВиК мрежи и съоръжения

Съгласуване на инвестиционни проекти

Присъединяване на нови клиенти към ВиК мрежи

Дигитални данни за ВиК мрежа