Веолия Енерджи Сълюшънс България ЕАД представи успешни решения за устойчиво управление на ресурсите на хотели и курорти на Building Innovation Forum 2018

„Устойчивото управление на ресурсите на хотели и курорти гарантира осигуряване на комфортна и безопасна среда, посрещане на комплексните нужди на гостите, адаптивност към специфичните очаквания на гостите и повишаване на атрактивността и на репутацията на бранда“. Това посочи Павел Мариников от Веолия Енерджи Сълюшънс България ЕАД по време на годишна конференция Building Innovation Forum 2018, която се проведе на 27 септември в „София ивент център“.


Veolia е глобален лидер в областта на техническите и енергийните услуги и предоставя на клиентите си адаптирани решения, базирани на доказан опит в разработването, изграждането, експлоатацията и поддръжката на чисти и ефективни енергийни системи. Важна част от портфолиото на дружеството са услугите, предоставяни на хотелите и курортите. Veolia, като световен лидер, осигурява енергийни решения, които предлагат висока добавена стойност и отговарят на клиентските изисквания по отношение на надеждност, качество и цена. Благодарение на опита и експертизата си, компанията е гаранция за ефективност чрез стратегии за устойчивост, подкрепящи растежа на бизнеса им. Пример за успешно изпълнен проект и доказателство за рентабилност, качество и ефективност при прилагането на решенията на Veolia, е хотелската верига Marriott International във Великобритания. При осъществяването му за период от 15 години, компанията изгражда централи за комбинирано производство на топло и електроенергия в 14 от общо 58-те хотела на веригата. Видими положителни резултати след реализирането на проекта са постигане на 10% икономия на енергията, по-добри оценки и сертификати за енергийната ефективност на хотелите от веригата, както и намаляване на въглеродния отпечатък, отбеляза Павел Маринков.