„Веолия“ представя нови дигитални решения

По време на изложенията, организирани от кметове и местни институции в Париж между 31 май и 2 юни, „Веолия“ представи три нови дигитални решения за градовете. Целта е да се подобри качеството на обществените услуги, да се повиши удобството за гражданите и да се засили привлекателността на териториите. Посетителите на изложението имаха възможност да се насладят на презентацията на три нови иновативни приложения: Urban Pulse, предназначено за жителите на градовете, Urban Board - за политици и Urban Hypervision - за ръководители в областта на предоставянето на обществени услуги.

Тези три дигитални решения са действителна крачка в прехода към създаването на умни градове, които осигуряват ново градско преживяване. „Веолия“ превръща  умните градове в по-приобщаващи, по-устойчиви и по-приятни за живеене. Как?  

 

Urban Hypervision Urban Hypervision е система за управление на обществени услуги, която събира информация в реално време: данни от сензори, системи за предупреждение и заявки за интервенции с оглед „умни“ оперативни прогнози. По този начин дейностите стават по-интерактивни, по-евтини и по-прозрачни. Ца целта е създадена Smart Water Box  платформа за обработка на данни за ВиК услуги, която подобрява ефективността, качеството на услугите, управлението на кризи и информацията, предоставяна на заинтересованите лица. В тази платформа се събират данни от инфраструктурата и външни датчици, като метеорологични станции, за автоматизиране на сигнализации и прагове, предвидливо управление на интервенции, ремонти, информация за потребителите и информиране на гражданите в реално време. Платформата позволява да се управляват и други обществени услуги, като например свързаните с топлопреносните мрежи.Urban Board Информационното табло за умен град е насочено към избрани представители, като обединява техническа информация и потоци от информация от социалните мрежи с една цел: да се разглежда подобряването на обществените услуги в перспектива и услугите да бъдат обвързани с впечатленията на гражданите. Има четири основни позиции: мобилност, сигурност, чистота и околна среда.Urban PulseUrban Pulse отрежда роля на гражданите в интелигентния град. Приложението осигурява на смартфона информация за града в реално време. Жителите могат да бъдат ангажирани в местните инициативи, свързани с кръговата икономика: наемане на коли, споделени места за паркиране, споделени автомобили, магазини с благотворителна цел и др. Те могат да подобрят въздействието на градската инфраструктура върху околната среда: разделно събиране на отпадъците, предаване на отпадъците директно в центрове за събиране на отпадъци, подаване на информация за течове и др.; могат да намерят информация за града, събитията, услугите, развлеченията и др. Urban Pulse поставя жителите на градовете в центъра на ново градско преживяване: те стават активни участници в пулсиращия живот и динамика на града, като помагат той да се развива по-ефективно, а същевременно околната среда да бъде съхранена.

Вижте промо видео тук


 

"Умните градове използват цифрови технологии, за да повишават удобството за гражданите, да решават по-ефективно проблемите и да извличат най-голяма полза от възможностите за икономическо развитие, които те създават", каза Лоран Огюст, заместник главен изпълнителен директор „Иновации и Пазари“ на „Веолия“.