Веолия в центъра на Световния ден на водата

Тази сряда на 22-ри март (Световния ден на водата), в Дърбан (Република Южна Африка) ще бъде представен доклад на ООН със заглавие: „Използваните води: неизразходвания ресурс“.

Дърбан е град на Източното крайбрежие, в който оперира “Веолия” и където се рециклират 98% от използваните води. Поради тази причина “Веолия” заема централно място в събитието.

Как “Веолия” подобри достъпа до питейна вода в Дърбан?

Под формата на публично-частно партньорство, първото с подобен характер в ЮАР, „Веолия“ пое управлението на процеса на преработка на отпадъчните води в града. Така, след първоначално използване от домакинствата, водата се пречиства и използва отново за производствени процеси в индустрията. Това позволява да се намали използването на водните ресурси и да се насочи вниманието към процесите на доставяне на вода за питейни нужди. Този процес позволява да се осигурят допълнително 40 000 м3 питейна вода за жителите на града ежедневно, количество равно на 11 олимпийски басейна. Това е сериозен принос в ограничаване на влиянието на климатичните промени.

Темата на Световния ден на водата 2017 година е „Отпадъчни води“. Ежедневен ангажимент за „Веолия“, която в световен мащаб осигурява достъп до канализация за 63 милиона души, оперира в 3 303 пречиствателни станции за отпадъчни води и преработва 371 500 000 м3 използвани води.

„Трябва ли да се напомня, че липсата на канализация и лоша хигиена са водеща причина за смъртността в световен мащаб“, заяви Антоан Фреро, главен изпълнителен директор на „Веолия“. „1,8 милиарда души пият замърсена вода. Тя е причина за 842 000 смъртни случая на година.

Изборът на ООН за тема на тазгодишния Световен ден на водата е чудесна новина. Това е голямо признание от международната общност - да се обърне внимание както на проблема за здравето на хората и опазването на околната среда, така и за нуждата от преработка на вече използваните води“.

Световният ден на водата е повод да се покаже, че преработката на отпадъчните води спомага за развитието на кръговата икономика и им отрежда важно място в нашето ежедневие.

-    Всеки ден 300 000 м3 отпадъчни води се преработват в Абу Даби от „Веолия“ и се използват за напояване
-    В Марсилия, Клуба на плувците имат възможност да ползват двадесет и седем градусова вода целогодишно, благодарение на отоплението, което се произвежда при процеса на обработка на отпадъчните води
-    В Милуоки, 50 000 тона обогатени утайки се произвеждат годишно, чрез третиране на отпадъчни води
-    В Тиендзин, Китай, 30% от отпадъчните води на завода за химически продукти „Сода“ отново се рециклират
-    Близо до Тарб, преработените отпадъчни води се използват в производството на зърнени култури (царевица, ечемик)

Благодарение на „Веолия“, столицата на Намибия – Виндхук, стана първият град в света, който произвежда питейна вода от използваната вече вода от жителите на града. Новата пречиствателна станция позволява да се осигури почти 35% от нужната питейна вода за града и да се доставя вода ежедневно до 300 000 души, благодарение на изключително сложен процес. Вода, която минава през няколко етапа на третиране.

Тазгодишното издание на Световния ден на водата поставя в центъра не само проблема за здравето на хората, опазването на околната среда, устойчивото развитие на градовете, но също така и нуждата от преработка на вече използваните води.

В България „Софийска вода“, част от „Веолия“, оперира една от най-големите пречиствателни станции за отпадъчни води в Югоизточна Европа – Кубратово. Тя е и най-енергийно ефективната ПСОВ в групата на „Веолия“. Повече за нея може да научите на страницата на „Софийска вода