Оползотворяване на утайките

Ние Ви предлагаме различни технически решения за оползотворяване на утайките от пречиствателни станции

Какво включва нашата услуга?

"Софийска вода" АД е първото водоснабдително дружество на територията на Република България, което притежава разрешение за оползотворяване на утайките от отпадъчни води в земеделието и разполага с опит в стабилизиране на утайките.

На основание на този документ на територията на СПСОВ Кубратово се оползотворяват утайки на индустриални ПСОВ (Пречиствателни станции за отпадчъни води) и подобни от различни производства.

 

Допълнителна информация

Изискванията на институциите в България и Европейският съюз към процесите по обезвреждане и оползотворяване на утайки са изключително високи. На територията на ПСОВ Кубратово се приемат определени видове утайки, което улеснява индустриалните клиенти по отношение законосъобразното третиране на техните количества утайки.

* УСЛУГАТА СЕ ИЗВЪРШВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ

Доверявайки се на нас, Вие може да разчитате на съдействие от страна на високо специализирани кадри в областта на решения за оползотворяване на утайките от пречиствателни станции.