Водомерни и малки водопроводни услуги

Ние предлагаме комплексна услуга за доставка, монтаж, тестване и пломбиране на индивидуални водомери, както и малки водопроводни услуги

Какво включва нашата услуга?

Водомерни услуги

  • Комплексна услуга за доставка, монтаж и пломбиране на индивидуални водомери
  • Изграждане на водомерни възли в жилища без измервателни уреди
  • Възможност за монтаж на индивидуални водомери, собственост на клиента

 

Тестване на индивидуални водомери

  • Качествено и коректно обслужване, съгласно всички нормативни уредби при тестване на индивидуални водомери
  • Експресна оценка от лицензирана лаборатория за годността на измервателния уред
  • Квалифициран монтаж и пломбиране на тестван „годен“ водомер

 

Малки водопроводни услуги

  • Предлагаме разнообразни малки водопроводни услуги, които се налагат в банята и кухнята на всяко домакинство
  • Разполагаме с технически средства и притежаваме професионален опит, необходим за извършване на всички видове малки водопроводни услуги, които предлагаме

* УСЛУГАТА СЕ ИЗВЪРШВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ

Услугата можете да заявите на

тел. 0800 1 21 21 и в

Извършени над 500 000 водомерни услуги

Предоставени услуги на над 600 000 клиента

Изградени над 100 сгради с дистанционно отчитане

Обслужени над 3 000 клиента ежемесечно

Приети над 3 000 заявки за различни услуги ежемесечно

Гаранция за качество на извършените услуги

Включена застраховка "Обща гражданска отговорност"

Доказан професионализъм