Водопроводни услуги

Ние предлагаме отстраняване на течове, подмяна и изграждане на водопроводни отклонения и временно и трайно прекъсване/ възстановяване на водоподаването.

Какво включва нашата услуга?

Отстраняване на течове

Можете да се свържете с нас при възникнал теч на уличен водопровод или сградно водопроводно отклонение преди приходния водомер. Нашият екип ще направи проверка и ще се погрижи за отстраняването му.

Течове след водомера са част от вътрешносградната инсталация и отстраняването им е ангажимент на собствениците на сградата (имота).

 

Изграждане на водопроводни отклонения

Изграждането на ново отклонение към постройка или двoрна чешма в даден имот се заявява от собственика на имота. По този начин той се свързва с уличната водопроводна мрежа, затова е необходимо да има сключен договор за присъединяване, съгласуван работен проект за ВиК отклонение, съгласуван проект за Временна организация на движението, разрешение за строеж

 

Временно прекъсване/ възстановяване на водоподаването

Когато имотът няма да се обитава дълго време, водоподаването може временно да бъде прекъснато. В сградите - етажна собственост услугата е приложима само за апартаментите, в които има инсталирани индивидуални водомери. При изпълнението на услугата се пломбира спирателният кран на водомерния възел и не се фактурира ползване на вода в имота.

По желание на клиента, по-късно водоподаването може да бъде възстановено.
Прекъсването на водоподаването се изпълнява в рамките на 5 работни дни, а възстановяването – на 48 часа. И двете услуги се заявяват от собственика на имота.

 

Трайно прекъсване/ възстановяване на водоподаването

Водоподаването се прекъсва трайно от сградното водопроводно отклонение за имота. Това се налага в случаите, когато има повече от едно отклонение към имота; започва строителство на сграда, при която съществуващото отклонение няма да се използва; разрушава се стара сграда и други.

При необходимост или желание на клиента, по-късно водоподаването може да бъде възстановено. Необходимо условие е при изграждането на отклонението са били спазени всички нормативни изисквания.

Прекъсването на водоподаването се изпълнява в рамките на 5 работни дни, а възстановяването – на 48 часа. И двете услуги се заявяват от собственика на имота.

 

Услугата можете да заявите на

тел. 0800 1 21 21 и в

Свържете се с нас, за да сигнализирате за възникнал теч на уличен водопровод или сградно водопроводно отклонение преди приходния водомер. Наш екип ще направи проверка и ще се погрижи за отстраняването му.