Водоснабдителни и канализационни услуги

В България Софийска вода, компания на Веолия, създаде мрежа от центрове за обслужване на клиентите в София за услуги в сферата на доставянето на питейна вода и отвеждането и пречистването на отпадъчна вода. Клиентите имат достъп до информация и услуги 24/7 чрез телефонния център, интернет сайта и осемте центъра за обслужване на клиенти във всички части на столицата София.

Софийска вода, компания на Веолия, гарантира на клиентите си достъп до информация 24 ч на ден, 7 дни в седмицата, отстранява технически аварии 24 ч. на ден, 7 дни в седмицата и реагира на получените сигнали до 2 ч.
 
Служителите в телефонния център отговарят на клиентски запитвания относно договори, качество на водата, цени на водата, отчитане на водомерите и др. Всеки клиент може да избере най-близкия от осемте центъра за услуги. Веолия предлага индивидуални решения на клиентите в затруднено финансово положение.
 
Дейността на Веолия цели непрекъснато подобряване на обслужването и  всяка година разширява предлагането, за да бъдат удовлетворени различните изисквания на индивидуалните клиенти и потребители.
 
Новите услуги включват:
  • плащане на фактури чрез QR код
  • електронна фактура
  • анализ на качеството на водата
  • онлайн достъп до клиентска партида
  • интерактивна информация в реално време за теренните дейности в онлайн ГИС център​
  • известяване чрез sms и имейл за планираните спирания на водоснабдяването