Индустриални клиенти

Преобразяваме начина, по който нашите индустриални клиенти работят, с подход, гарантиращ, че те запазват своята конкурентоспособност на световните пазари 

Имаме уникална компетентност да увеличаваме максимално ефективността и да намаляваме отрицателното въздействие върху околната среда 
Глобална мрежа без аналог: Широкият ни географски отпечатък ни осигурява уникална перспектива и ненадминат експертен опит 
Уникална перспектива Вода – Енергия – Отпадъци: Ние сме единствената световна компания, разчитаща на собствени ресурси в целия широк спектър вода-енергия-отпадъци, което ни осигурява уникална възможност да увеличаваме максимално ефективността и да намаляваме отрицателното въздействие върху околната среда

 Доказани експертни познания на общинските, търговски и индустриални пазари 

"ЗАГОРКА" избра "Веолия"

въз основа на нейната репутация като водещ световен експерт в управлението на ПСОВ, както и на база обширната ѝ експертиза на местно ниво в тази област

Експлоатация на новопостроената ПСОВ на „ЗАГОРКА“:

поемане на експлоатацията на ПСОВ, което включва осигуряването на оператор, който на място да взема проби и да ги анализира ежедневно; предоставяне на дистанционен мониторинг чрез СКАДА по време на празници и нощни смени; доставка на химикали; подготовка на шестмесечни доклади за ПСОВ, както и предложения за оптимизиране на оборудването и процесите