Работа при нас

Да работите във Веолия означава да сте част от общността на тези, които възобновяват световните ресурси (Resourcers)

 

Всеки служител е талант: професионалната линия, следвана от "Веолия"

 

Всеки служител на "Веолия", независимо на кое ниво в компанията, е талант. Основавайки се на този ключов принцип, "Веолия" се стреми да насърчава развитието на своите служители, така че да отговори на нуждите на своите компании.

 

Да се присъедините към "Веолия" означава да поемете ангажимент за възобновяване на световните ресурси; за разширяване на достъпа до ресурсите, за тяхното опазване и възстановяване; за устойчиво развитие на планетата; за съвместна работа с нашите индустриални и общински клиенти. Заедно с тях преодоляваме икономическите, екологични и социални предизвикателства, пред които се изправяме. А за да го направим, работим в тясно сътрудничество с клиентите, като отчитаме техните съображения и изисквания.

 

Във "Веолия" превенцията на риска е наш приоритет във всяка от дейностите ни. Ние се водим от най-стриктните стандарти за безопасност. Всеки ден се стараем да се представяме по-добре, като обучаваме и информираме нашите служители.

 

Най-важната отговорност на "Веолия" е да разкрие Вашия талант и да му даде възможност да се развива. Да работите за нас означава да изграждате кариерата си през целия си професионален живот. Това означава да развивате уменията си, да се обучавате и да се реализирате на работното си място – със свое собствено темпо и в синхрон с нашето развитие.

 

Нашата Корпоративна социална отговорност (КСО) е залегнала в 9 ангажимента за устойчиво развитие. Количествените показатели и поставените амбициозни цели за тези ангажименти ръководят действията на нашите Resourcers. Нека заедно работим за околната среда, за териториите и за хората, които живеят там!

 

Искате ли да работите с нас?

Изпратете своята автобиография на [email protected]