Индустриални клиенти

Нашият експертен опит ни прави идеалният партньор за максимално увеличаване на ефективността и намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда:


Глобална мрежа без аналог 

Уникална перспектива Вода – Енергия – Отпадъци 

Доказан експертен опит на общинските, бизнес и индустриални пазари

"ЗАГОРКА" избра "Веолия"

въз основа на нейната репутация като водещ световен експерт в управлението на ПСОВ, както и на база обширната ѝ експертиза на местно ниво в тази област

Експлоатация на новопостроената ПСОВ на „ЗАГОРКА“:

  • поемане на експлоатацията на ПСОВ, което включва осигуряването на оператор, който на място да взема проби и да ги анализира ежедневно;
  • предоставяне на дистанционен мониторинг чрез СКАДА по време на празници и нощни смени; доставка на химикали;
  • подготовка на шестмесечни доклади за ПСОВ, както и
  • предложения за оптимизиране на оборудването и процесите.

Клиент: "СЕНСАТА ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Проектиране, изграждане, превантивна поддръжка и ремонт на оборудване за отопление, вентилация и климатизация, с цел осигуряване на непрекъсната работа на ОВК инсталациите

"Сенсата" потърси надежден партньор, способен да гарантира непрекъсната (24/7) работа на инсталациите.

Решението на „Веолия“ включва:

  • Реализация на многобройни проекти за преустройство, изграждане и оптимизация на ОВиК оборудване
  • Превантивна поддръжка
  • Осигуряване на сервизни екипи 24/7

Планови и аварийни ремонти на ОВиК оборудване