Анализ на продукти, използвани при пречистването на води

Научете какво използва "Софийска вода" за обеззаразяване и пречистване на води

"Софийска вода" АД използва белина за обеззаразяване на питейната вода и намаляване на риска от развитието на бактерии на свои обекти. Чрез определяне на активния хлор в белината, специализираната лаборатория контролира качеството на влагания продукт.

В пречистването на отпадъчните води се използва коагулант железен (III) хлорид.

Неговата роля е свързана с отстраняване на фосфорната замърсеност в отпадъчните води, като се използва предимно през зимните месеци. За да бъде коагулацията ефективна, активното вещество железен (III) хлорид във флокуланта трябва да е между 38 и 42 %.

Лабораторията ни контролира влагания продукт в процеса на пречистване като провежда анализ за определяне на процентното му съдържание.

 

Лабораторен Изпитвателен Комплекс (ЛИК) към "Софийска вода" е високотехнологична лаборатория, която разполага с екип от опитни и висококвалифицирани специалисти и предлага широк спектър от екологични анализи. Лабораторията на "Софийска вода" е акредитирана по последната версия на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025 и притежава сертификат, издаден от Българска служба за акредитация.

Услугата  се извършва на територията на цялта страна и можете да я заявите на  

[email protected],
тел. 0800 1 21 21 или в

Над 100 участия в международни тестове за пригодност (в и извън акредитация)

Над 90% успешни резултати

Надеждност и достоверност

Независима оценка за висока компетентност