Посланикът на Франция посети пречиствателната станция за питейни води “Бистрица” заедно с млад посланик

Посланикът на Франция в България, г-жа Флоранс Робин, посети Пречиствателната станция за питейни води в Бистрица на 11 февруари 2021 г., заедно с младата Венета Саляхетдинова в рамките на инициативата "Посланик за един ден".

Г-жа Робин сподели работния си ден с Венета Саляхетдинова, ученичка в Природо-математическата гимназия в Благоевград. Венета, която живо се интересува от науката, е една от победителките в конкурса „Посланик за един ден“, организиран от Британското посолство в София. В рамките на тази инициатива участничките се избират от жури въз основа на есе. Победителките имат възможността да прекарат цял един ден с жена посланик, за да се запознаят с професионалните възможности в сферата на дипломацията и да изразят своите възгледи по значими обществени въпроси.

След срещата лице в лице сутринта с посланика на Франция с цел опознаване, г-жа Саляхетдинова посети пресслужбата и консулствово, след което придружи посланика и аташето по университетско сътрудничество в Института по микробиология към Българската академия на науките.

Следобед, заедно с представители на Регионалната икономическа служба, те бяха посрещнати на пречиствателната станция за питейни води “Бистрица” от г-жа Мариана Итева, заместник регионален Директор на Веолия България и заместник изпълнителния директор на "Софийска вода", г-н Станислав Станев.

Г-н Станев им показа инфраструктурата на съоръжението, запозна  ги с технологията на пречистване, както и представи Hubgrade, смарт центъра за мониторинг и контрол на управлението на водата в София в реално време, включително и акредитираната и високотехнологична лаборатория за контрол на качеството на водата.