Рециклирай това или кръгов живот за електромобила

Решенията на Веолия в подкрепа на екологичната трансформация на автомобилостроенето

Електрическите превозни средства са неразделна част от мерките за опазване на околната среда, постигане на транспорт с нулеви емисии на въглероден диоксид. Днес електромобилите стават все по-масови и достъпни, благодарение на новите технологии, които все по-успешно се справят с редица предизвикателства, свързани с пробега и достъпа до зарядните станции.

Същевременно търсенето на електрически автомобили на стария континент се увеличава, стимулирано от мерките, предприети от правителствата. Така например продажбите само за миналата година са достигнали до рекордните 2,59 млн. броя (по данни на консултантската фирма JATO Dynamics). На годишна база обемът се увеличава с 15 на сто, а спрямо 2020 г. – с 92%.

Преходът към електрическите автомобили е ускорен и неизбежен, но едновременно с това е поставен и на изпитание. Остават няколко основни въпросителни, свързани с краткия жизнен цикъл на литиево-йонните батерии, а през последните няколко години и със затруднените доставки на литий.

Увеличените количества литиево-йонни батерии, бързо променящите се разпоредби и нарастващата загриженост за декарбонизацията на дейностите, водят до необходимостта от организиране на мащабни операции и създаване на устойчиви и ефективни бизнес модели.

В допълнение, цените на определените за стратегически метали - литий, кобалт и никел, са от съществено значение за производството на електрически батерии и следователно са от решаващо значение за енергийния преход. Но добивът и производството на тези метали са концентрирани в няколко географски района, което вече е предпоставка за геополитическо напрежение по отношение на ресурсите и каналите за дистрибуция в условията на нарастващо търсене. Освен това добивът и рафинирането на тези метали са свързани със значителни разходи за човека и околната среда.

 

 

Самото рециклиране е важно поради няколко основни причини. Първата - именно литиево-йонните батерии са един от основните фактори за екологичния отпечатък на електромобила. Чрез рециклиране този отпечатък може значително да бъде намален. Другият важен аспект на рециклирането са ресурсите за батериите, които се влияят от геополитическите сътресения през последните години. Разширяването и налагането на програми за рециклиране може да доведе до намаляване на силната зависимост от вноса на стратегическите метали литий, никел и кобалт, необходими за производството на батерии. Не е за подценяване и фактът, че батериите могат да бъдат сериозна заплаха за околната среда и за хората, тъй като съдържат химикали и са силно запалими. Правилното третиране и управление на процесите, свързани с тяхното рециклиране, е от съществено значение.

Нормативната уредба относно управлението и обработката на батериите за електрическите превозни средства в края на техния жизнен цикъл се развива и променя бързо с цел да се подпомогнат операциите по рециклиране и влагането на рециклирани материали в нови батерии.

Какви решения предлага Веолия?

Веолия има повече от 50-годишен опит в управлението на опасни отпадъци и това е една от най-бързо развиващите се дейности на компанията, която рециклира алкални батерии вече 11 години и е съвсем логично този опит да послужи за добра основа за намиране на решения и за по-големите батерии от електромобилите. Към момента Веолия има няколко работещи завода за рециклиране на батерии – два в Европа и един в Китай. В процес на изграждане е заводът в Северна Америка.

В момента, фокусът на компанията е създаване на екодизайн на батериите за електромобили, за да се улесни повторната им употреба и тяхното рециклиране, така образно казано батериите получават "втори живот".

Подобно "възраждане" на излезлите от употреба батерии вече е факт чрез обединяване на процесите в затворен цикъл, започвайки от събирането на излезлите от употреба батерии до демонтажа, извличането и пречистването на металите - и чрез усъвършенстване на съществуващите механични и други процеси за рециклиране на батерии. Металите се извличат с помощта на химически хидрометалургичен процес и след това се превръщат в рециклирани материали. Това дава отговор на няколко сериозни предизвикателства и развива веригата на създаване на стойност при рециклирането на стратегически суровини, защото ако до момента основните съставни материали на батериите са внос, то "утре" те могат да бъдат регенерирани в рамките на Европа.

Дейностите по рециклиране включват два вида отпадъци от батерии - скрап от текущото производство и излезли от употреба батерии. Веолия изгражда със своите партньори затворен цикъл за оползотворяване на батериите в съответствие с разпоредбите и успява да развие безопасни и местни доставки на вторични суровини. А на самия процес на рециклиране вече се гледа като на сигурен и устойчив източник на доставки за стратегически метали за батерии, като кобалт, никел и литий.

Изключително важно е, че рециклирането е съобразено с най-високите стандарти за качество и безопасност и не само дава нов живот на един отпадък, но е и стъпка в посока на кръговата икономика.

 

 

По време на международната конференция 2023 Automotive & Battery Forum, която се състоя в София в края на месец април 2023, Мариана Итева, заместник регионален директор на Веолия за България, каза: "Преходът към електрическите автомобили е шансът за автомобилната индустрия за справяне с въглеродните емисии. Но заедно с това се появяват няколко основни проблема - краткият жизнен цикъл на литиево-йонните батерии и затруднените доставки на суровини", допълни по време на форума Итева.

 

 

"Нашата компания създаде затворена верига за рециклиране на батерии с пълно възстановяване на извлечените ценни метали като литий, кобалт, никел, мед. Очакваме от 3 до 7 млн. тона батерии от електрически автомобили да бъдат рециклирани в Европа до 2030 г., като в момента само Групата Веолия рециклира около 30 000 тона батерии годишно", заяви пред форума Мариана Итева.

Тя подчерта, че най-големият източник на емисии на парникови газове при електрическите превозни средства вече не е експлоатацията, а производството - материалите за литиево-йонните батерии, както и фазата на сглобяването им са основни фактори за екологичния отпечатък при производството на електромобила, а рециклирането е стъпка в посока на кръговата икономика и справяне с този основен проблем.