„Софийска вода“, част от Веолия, въвежда за първи път в България дигитален онлайн мониторинг на ВиК мрежата

Дружеството ще инвестира 40 млн. лева за 2020 г. 87% от потребителите са доволни от услугите на „Софийска вода“

„Софийска вода“, част от Веолия, ще продължи мащабните инвестиции и през 2020 г. Планира да вложи 40 млн. лева за подобряване на ВиК мрежата и дигитални иновации в управлението на водата в столицата. 

Голяма част от инвестициите са предвидени за изграждане на нова и рехабилитация на съществуващата водопроводна и канализационна мрежа. Планирани са ремонти на над 40 км водопроводи. През 2020 г. ще се реализират няколко основни инфраструктурни проекта на територията на Столична община, в това число в централна градска част, в зоната около Пирогов, бул. Сливница, в Модерно предградие, Кокаляне и Суходол. Ще приключи строежът и ще се въведе в експлоатация новият метан танк в Пречиствателната станция за отпадъчни води край  Кубратово. Той е с обем 7000 кубически метра и изграждането му ще увеличи капацитета на съоръженията за добив на биогаз, което ще приближи компанията до пълната й енергийна независимост.  


 „Осигуряваме трайно съответствие на качеството на питейната вода, то е отлично в продължение на години. Основният фокус сега е в обновяването на ВиК мрежата на столицата и дигиталното управление на водата. Всички инвестиции, които правим, са добре планирани и целенасочени, защото водят до цялостно подобряване на качеството и модернизирането на услугите, които доставяме на потребителите ни“, коментира Васил Тренев, изпълнителен директор на „Софийска вода“. Той допълни, че дружеството влага много и в технологични иновации, защото те позволяват по-прецизно и надеждно да се следят процесите по пречистване и контрол на водата по пътя от водоизточниците до пристигането й в домовете на хората.


„Софийска вода“ е първото българско ВиК дружество, което въвежда система за ежедневен мониторинг на водните количества по пътя от водоизточниците до градските измервателни зони и крайните клиенти на дружеството. Чрез тази система ще се осъществява дигитален мониторинг на подаваните водни количества в разпределителната мрежа на Столична община с възможност за реакция до 24 часа. 

През тази година стартира и smart metering система, чрез която ще се проследяват дистанционно потребяваните водни количества от големите клиенти, с цел прецизно отчитане на тяхната консумация. Тя стартира при 5000 клиента, и поетапно ще бъде разширявана. 


 „С тези два проекта ще можем по-бързо да установяваме „скрити“ течове, да намалим авариите и най-вече да осигурим надеждно водоснабдяване за потребителите“, коментира Станислав Станев, заместник изпълнителен директор на компанията. 

За да подобрява клиентското обслужване и достъпа до информация, „Софийска вода“ всяка година се допитва до потребителите. Проучване от края на 2019 г. показва, че се увеличават хората, които са много доволни от услугите на дружеството, а общо делът на удовлетворените клиенти нараства до 87%. Качеството на водата продължава да е сред най-важните показатели и 74 % от потребителите са доволни от него.  Увеличил се е и делът на хората, които пият чешмяна вода и той вече е достигнал 76%, при 73% през 2018г.  


Постоянният анализ на пазарните тенденции и предпочитанията на клиентите кара „Софийска вода“ ускорено да въвежда все повече дигитални услуги. Те, заедно с наличието на  мобилен център и безплатен денонощен телефон, се оценяват много високо и затова дружеството ще продължи да разширява портфолиото си  от модерни, бързи и удобни възможности за комуникация и обслужване  Към момента дружеството предоставя електронни фактури, известява за прекъсвания на водоснабдяването чрез SMS-и и електронна поща, дава възможност за смяна на партида при промяна на собственост чрез страницата на дружеството www.sofiyskavoda.bg (е-услуги) и др. Амбицията е списъкът от подобни услуги да се разширява за удобството на клиентите.
 

Повече за „Софийска вода“:


 Предоставя услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на територията на Столичната община с население 1,5 милиона души.
  Първото публично-частно партньорство и най-големият инвеститор във водния сектор на страната.

  •       209,16 млн. лв. за подобряване на ВиК системата и опазването на околната среда предвижда инвестиционната програма за периода 2017 – 2021 г.
  •       47 млн. лв. инвестиции за 2019 г. 

 На 9 ноември 2010 г. „Софийска вода“ АД става част от „Веолия“, която придобива мажоритарния дял от 77,11% в дружеството.