Веолия България взе участие в международната конференция "Енергия за зелено бъдеще"

"Веолия е водеща компания в областта на централизираното топлоснабдяване и управлява около 600 топлофикационни мрежи по целия свят. За да декарбонизираме нашите топлофикационни мрежи, проучваме различни екологични източници на енергия, като оползотворяване на отпадна топлина от дейността или от промишлени процеси, както и възобновяема енергия, като биомаса, слънчева топлинна енергия и, разбира се, геотермална топлина, където е възможно", това заяви Мариана Итева, заместник регионален директор на Веолия за България по време на своята презентация на международната конференция "Енергия за зелено бъдеще", която се проведе на 25 и 26 април 2023 година.

 

Във фокуса на събитието, организирано от Министерството на енергетиката, бяха актуални въпроси за съвременното развитие на мрежите и системите в енергетиката, енергийната ефективност и енергийния мениджмънт, оползотворяването на геотермалната енергия и др. Конференцията, която беше открита от президента на Република България Румен Радев и министъра на енергетиката Росен Христов, събра на едно място представители на правителството, на енергийни дружества, общини, институти и висши училища, международни и български финансови институции и дипломати.

Участието на Мариана Итева беше в панела "Използване на геотермална енергия", който постави акцент върху големия и все още недостатъчно разработен потенциал на България за този вид ресурси. Тя даде примери от световната практика на Веолия и показа нагледно плюсовете на френския опит в оползотворяването на геотермалната енергия в топлофикационните мрежи.

 

Александър Рангелов, директор Бизнес развитие във Веолия България, взе участие в панела "Енергиен мениджмънт", в който бяха демонстрирани най-новите технологии и иновации, корпоративни политики, насочени към зелено бъдеще, и наложили се добри практики. Александър Рангелов представи дигиталното решение на компанията за енергийни и водни спестявания – Hubgrade. Решението е система за мониторинг, анализ и управление с цел намаляване на енергийни и водни разходи, която позволява измерване и оптимизация на ефективността на сгради и индустриални съоръжения. В световен мащабнад 8500 обекта използват системата Hubgrade и техният брой непрекъснато расте.

Участниците в конференция стигнаха единодушно до извода, че единствено чрез обща работа и обединени усилия може да бъде постигната екологичната трансформацията за зелено бъдеще в полза на хората, икономиката и природата.