Веолия представи добри практики на семинар за енергийна ефективност

Целта на Веолия е екологичната трансформация. Опазването на околната среда и ограничаването на въздействието ни върху нея е в основата на нашия бизнес и икономически модел, това каза Франсоа Деберг, регионален директор на Веолия за България и Гърция по време на семинара "Инструменти и добри практики за реализиране на целите за енергоспестяване и енергийна ефективност".

 

Във фокуса на събитието, организирано от Министерството на енергетиката на Република България, бяха теми за ограничаване на потреблението на електрическа енергия и възобновяемите енергийни източници. Във форума взе участие и Олаф Кип, управляващ директор на "Веолия Енерджи Германия".

 

Франсоа Деберг даде примери за използване на възобновяемите енергийни източници, за превръщането на отпадъците в енергия, за оптималното използване на геотермалната енергия и т.нар. възстановяване на топлина. Той постави специален акцент върху добрия пример от България за намаляване на енергийно потребление и кръгова икономика в действие - Софийската пречиствателната станция за отпадъчни води край Кубратово.

 

Олаф Кип представи инструменти и добри практики за изпълнение на целите за енергоспестяване и енергийна ефективност. Основна част от работата е анализ и одитиране на изходящите данни, така че да се определят нужните мерки за постигане на целите. Веолия предлага интелигентни решения за мониторинг – за измерване, управление и подобряване на енергийната ефективност.