Веолия с водещо участие в 14-ия Зелен форум за аспектите на зелената политика, устойчивите модели в бизнеса и енергията за бъдещето

"Инициативата на бизнеса е много важна част от пътя към екологичната трансформация, но също така важно е да се прилагат европейските регулации по отношение на зеления преход", това заяви заместник-регионалният директор на Веолия България Мариана Итева по време на 14 Зелен форум на сп."Мениджър".

 

В първата дискусията "Горещите аспекти на зелената политика" министърът на околната среда и водите Юлиян Попов се спря на зелените политики и говори за хоризонта и действието на Плана за възстановяване и развитие.

Шеговито, но настойчиво министърът прикани организаторите на следващия "Зелен форум" да предлагат вода не в пластмасови бутилки, а чешмяна "Софийска вода", за да демонстрират съпричастност в зеления преход на страната ни.

За участието на бизнеса в зелената трансформация Мариана Итева изтъкна, че "Веолия има амбицията и решенията, за да води екологичната трансформация" и даде примери с решенията на Групата Веолия за използването на алтернативни източници на енергия и възобновяването на природните ресурси.

Г-жа Итева остави числата сами да говорят за постиженията на шампиона по екологична трансформация Веолия за 2022 г.:

  • 14.1 мегатона по-малко CO2 емисии
  • 320 млн. куб. м. по-малко използвана вода спрямо 2019 г. – или колкото е годишната консумация на Сингапур.
  • 490 хил. тона рециклирана пластмаса

По време на дискусиите в 14-ия Зелен форум аудитория и участници се обединиха в извода, че нашите зелени стъпки водят до голямата екологична трансформация. Това потвърдиха в изказванията си министри и участници от местната власт, от бизнеса – Веолия, Yettel, ОББ, Аурубис, медиите в лицето на bTV Media Group, институционалните представители на форума от АИКБ, Българска стопанска камара, Институт за енергиен мениджмънт.

В последната панелна дискусия "Точка на кипене", Антоанета Йотова, физик-метеоролог и климатолог направи обобщение на всичко казано по време на форума "Бъдещето ще бъде добро, но всеки от нас трябва да допринесе за това."