Пречистване на отпадъчни води

Веолия предоставя ефективни решения за намаляване на въздействието върху околната среда с внедряване на технологии за пречистване на отпадъчните води, които отговарят на най-строгите регулаторни стандарти.
Осигуряваме рентабилни решения, които обхващат целия процес на пречистване на отпадъчните води.
Извличаме максимална полза от отпадъчните води в съответствие с кръговата икономика – използваме подход за повторно използване на водата и оползотворяване на утайките, като ги превръщаме от отпадък в ресурс.

Веолия експлоатира 2 667 пречиствателни станции и съоръжения за събиране и отвеждане на 6,4 млрд. м3 отпадъчни води.

 

Как можем да помогнем?

Осигуряването на надежден процес на пречистване на отпадъчните води и спазването на изискванията за заустване са постоянни предизвикателства в пречистването на отпадъчните води и нашите решения Ви помагат да се справите с тях.

Ние можем да Ви предоставим индивидуализирани системи за пречистване на отпадъчните води, с фокус върху техническата ефективност, и да осигурим съответствие с изискванията към процеса и екологичните изисквания дори за трудни за пречистване отпадъчни води.

Веолия не само гарантира, че пречистените отпадъчни води отговарят на строгите изисквания за заустването им, но също така има възможност да оптимизира процеса на пречистване на водите. Веолия предлага разработване на цялостно решение за целия цикъл на пречистване на отпадъчните води, от химическо третиране до биологично пречистване и третиране на утайки.

Как създаваме добавена стойност за нашите клиенти?

Като световен лидер в пречистването на водите, можем да работим с Вашия екип и да проектираме, изграждаме, експлоатираме и поддържаме пречиствателни станции за отпадъчни води с множеството процеси в тях, независимо какъв е мащабът на проекта. Благодарение на нашия дългогодишен опит, можем да гарантираме ефективна и надеждна дейност, съответстваща на всички регулаторни, експлоатационни и екологични цели.

Увеличаващите се количества утайки в пречиствателните станции за отпадъчни води, по-строгите разпоредби за обезвреждането на утайките и необходимостта да се намали въздействието върху околната среда налагат разработването на интегрирани и устойчиви решения.

 

С нашето предложение се постига оптимизиране на цялата верига за създаване на стойност, от третирането на утайките до обезвреждането им. Съдействаме на клиентите си да намаляват капиталовите и оперативните си разходи, като същевременно превръщат утайките от отпадък в ресурс, създавайки затворен цикъл на местно ниво за оползотворяване на енергия и възстановяване на земеделието. Предлагаме всички видови бизнес модели (изграждане, експлоатация, търговска станция, …), за да отговорим на конкретните предизвикателства пред клиентите.

 

 

Веолия е в уникална позиция да обслужва индустрията, правителството и търговските субекти за подобряване на производителността, управление на водата, енергията и отпадъците