Референции от България

Имаме уникална компетентност да увеличаваме максимално ефективността и да намаляваме отрицателното въздействие върху околната среда 

Глобална мрежа без аналог
Широкият ни географски отпечатък ни осигурява уникална перспектива и ненадминат експертен опит 
Уникална перспектива Вода – Енергия – Отпадъци 
Ние сме единствената световна компания, разчитаща на собствени ресурси в целия широк спектър вода-енергия-отпадъци, което ни осигурява уникална възможност да увеличаваме максимално ефективността и да намаляваме отрицателното въздействие върху околната среда  
Доказани експертни познания на общинските, бизнес и индустриални пазари 

Преобразяваме начина, по който нашите клиенти – общински предприятия предоставят услуги, с подход, гарантиращ, че те запазват своята ефективност и конкурентоспособност 
Преобразяваме начина, по който нашите бизнес и индустриални клиенти работят, с подход, гарантиращ, че те запазват своята конкурентоспособност на световните пазари 

Общински клиенти

Преобразяваме начина, по който нашите клиенти – общински предприятия предоставят услуги, с подход, гарантиращ, че те запазват своята ефективност и конкурентоспособност 

Научете повече за нашите общински клиенти в България

Бизнес клиенти

Преобразяваме начина, по който нашите бизнес клиенти работят, с подход, гарантиращ, че те запазват своята конкурентоспособност на световните пазари 

Научете повече за нашите бизнес клиенти в България

Индустриални клиенти

Преобразяваме начина, по който нашите индустриални клиенти работят, с подход, гарантиращ, че те запазват своята конкурентоспособност на световните пазари 

Научете повече за нашите индустриални клиенти в България