Цялата необходима информация за водата на вашия смартфон

Клиентите в Чехия вече имат достъп до подробна информация за ВиК услугите на своите смартфони.

“МОЯТА ВОДА”: ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ

Приложението предлага на всички водоснабдени клиенти широка гама от услуги, включително карта с отбелязани прекъсвания на услугата, което показва планираните дейности и аварийните ситуации, калкулатори за консумацията на вода и CO2 еквивалент, резултати от анализите за качеството на водата, отговори на често задаваните въпроси и др.

 “МОЯТА ВОДА ПЛЮС”: КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ
 

Приложението предоставя онлайн достъп на клиентите до техните партиди. Клиентите могат да използват приложението за изпращане на отчети от водомерите, за получаване на информация за цените, за преглед на картата с отбелязани прекъсвания на услугата и за проверка на консумацията, фактурите и историята на плащането. Също така могат да променят данните по партидите си и метода на плащане и да си записват час за консултация.

 

Ярослав Покорни
Директор „Обслужване на клиенти“, Веолия Прага 
 

“И двете приложения се създадени, за да бъдат лесни за ползване и да предоставят информация, необходима на клиентите.
” 

  Основни цифри

  • 1.4 милиона жители с достъп до питейна вода
  • 876 130 клиенти на обществения ВиК оператор
  • 101 084 м3 доставена питейна вода всяка година

 
Ползи за клиентите

  • 24/7 достъп до информация за ВиК услугите
  • 24/7 управление на индивидуалните клиентски партиди

Решения

  • Връзки с клиентите: многоканално управление и управление на клиентските партиди

Повишаване на информираността: диалог със заинтересованите лица и програма за управление на потреблението
 

Научете как Veolia възобновява световните ресурси

> Вижте как подобряваме достъпа до водоснабдяване