Цялостна програма за осигуряване на достъп до вода

В Гуаякил, най-големият град в Еквадор, Веолия изпълнява програма за по-добър достъп на всяко семейство до висококачествена питейна вода.

Еквадор

СПЕШНО ПОДПОМАГАНЕ, СОЦИАЛНИ ТАРИФИ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО

През последните десет години достъпът до вода в Гуаякил се е увеличил с 60% и вече е близо до нивата в най-напредналите страни. Програмата за развитие включва комбинация от социални тарифи за непривилегированите квартали и мерки за намаляване и отписване на дългове в партньорство със създателите на обществени политики и местните граждански организации. Инициативите включват система за посредничество при клиентски жалби и справедливи решения за плащане, пригодени към нуждите на семействата.

МРЕЖА, УПРАВЛЯВАНА ОТ 700 МЕСТНИ ДОБРОВОЛЦИ 
 

Съвместно с мрежа от над хиляда лидери от общността Веолия оказва помощ на хората от най-бедните квартали в града.  Четири мобилни екипа обикалят града, за да се срещат с местните жители и да създават по-тесни връзки между населението и ВиК компанията. Всяка година се изпълняват програми за повишаване на осведомеността относно ефективното потребление на вода, разходите за ВиК услуги и необходимостта от опазване на ресурсите.

 

Рамон Ребуелта
директор, зона Латинска Америка,  Веолия
 

“Все повече семейства в Гуаякил се свързват към ВиК системата. Стремим се непрекъснато да подобряваме качеството на живот в общността”

 

Основни цифри

 • 2.3 милиона души покритие на водопроводната мрежа
 • 97% жители с достъп до питейна вода; 86% жители с отвеждане на отпадъчните води
 • 1 милион м3 произведена питейна вода на ден

 
Ползи за клиентите

 • реален достъп до вода
 • висококачествени услуги за всички жители
 • социални иновации

 
Решения

 • връзки с клиентите: многоканално управление, управление на сметки, измерване
 • човешки ресурси: управление на персонала, непрекъснато обучение
 • повишаване на осведомеността: програма за подобряване на достъпа до вода, социални тарифи, подпомагане; диалог със заинтересованите страни, кампания за по-ефективно използване на вода
   
Научете как Веолия възобновява световните ресурси

> Вижте как подобряваме достъпа до вода