Единна експертна система за ядрената промишленост

Веолия работи заедно със своите клиенти във всички аспекти на дейността по безопасно извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения.

ИНДИВИДУАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА КОМПЛЕКСНИ ОБЕКТИ 

Специалистите на Веолия от дъщерната й компания Астерали (Asteralis) имат дългогодишен опит, придобит от многобройни сложни проекти, които включват управление на отпадъци, експлоатационно управление, възстановяване за повторна употреба и преработвака, осигуряване на индивидуални решения, за да се отговори на нуждите на операторите в ядрената промишленост.
 
В процесите по безопасно извеждане от експлоатация на ядрените съоръжения се използват най-съвременните технологии и практически опит.  Астерали (Asteralis) е стратегически партньор във Франция на организации като френската Комисия по атомна енергия и алтернативни източници на енергия и националната Агенция за управление на радиоактивни отпадъци. Независимо дали се занимава с ядрени съоръжения, носещи риск съоръжения на промишлени обекти, научноизследователски лаборатории или услуги, свързани с ядрената медицина, Астерали (Asteralis) предоставя на заинтересованите страни индивидуални решения, базирани на опита и обратната връзка.
 

УНИКАЛНА ЕКСПЕРТИЗА В ЯДРЕНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Астерали (Asteralis) обединява уменията на специалистите, като сформира съвместни екипи от експерти в областта на ядрената енергетика и екологичните технологии. Компанията създаде и лаборатория за радиационни измервания, за да категоризира ядрените съоръжения, излезлите от експлоатация, и свързаните с тях отпадъци. 

 

Жан Франсоа Ногре
Изпълнителен директор, SARP & SARP Industries (Веолия)

“Астерали (Asteralis) предоставя пълната гама от умения, нужни за осигуряване на радиационна защита и безопасността на ядрените съоръжения, като в същото време гарантира безопасната им експлоатация.”

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ

Промишленият център по консолидация, складиране и съхранение (CIRES) е световен лидер в категоризацията, складирането и безопасното погребване на нискоактивни радиационни отпадъци във Франция.

  • 30 000 м3 отпадъци, преработвани всяка година

Приемане, третиране (пресоване и втвърдяване), складиране, съхранение, поддръжка и радиационна защита.

 

ИНИЦИАТИВИ, СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОТО ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Агенция за ядрена медицина (Париж)

  • Оценка на радиационните характеристики на съоръженията, преди безопасното им извеждане от експлоатация; инспекция с видео камери и картографиране на мрежите; поддръжка и екологично възстановяване на системите, съдържащи радиоактивни газообразни или течни отпадъчни флуиди; кондициониране на радиоактивните отпадъци.

Научете как Веолия възобновява световните ресурси
> Вижте как трансформираме отпадъците във вторични суровини 

30 000 м3 отпадъци, преработвани всяка година