Питейна вода с изключително високо качество

Ню Йорк спестява между 100 и 200 милиона долара годишно благодарение на подобряването на предоставянето на обществените ВиК услуги

United States

Veolia_Business_map-EtatsUnis

НАЙ-ОБХВАТНИЯТ ПЛАН ЗА ОПЕРАТИВНА ЕФЕКТИВНОСТ В САЩ
 

Всяка година, община Ню Йорк харчи 1.2 милиарда долара за управление и поддръжка на обществените ВиК услуги. Като част от най-обхватната програма за оперативна ефективност в САЩ, градът възложи на Веолия извършването на цялостен одит на услугите, с цел подобряване на ефективността им и същевременно намаляване на разходите и запазване на работните места.

 

ВРЪЗКА МЕЖДУ ПРИХОДИТЕ И ПОДОБРЕНАТА ЕФЕКТИВНОСТ 
 

Като  партньор на община Ню Йорк Веолия предоставя експертния си опит и мониторинг в сферите, в които според доклада от одита, се налагат подобрения. Компанията и градът споделят рисковете, свързани с изпълнението на препоръките и придобитите ползи. Приходите на Веолия от този проект са пряко свързани с повишаването на ефективността.

Картър Стрикланд
Бивш комисар в отдел „Опазване на околната среда“ в Ню Йорк
 

„Работим с международната компания, която предлага най-добрите практики в сектора. Веолия е доказала в целия свят своята способност да подобрява ефективността на услугите, като в същото време намалява разходите и запазва работните места."

 Основни цифри

  • 9 млн. жители са присъединени към ВиК мрежите
  • спестяват се между 100 и 200 млн.долара всяка година

 
Ползи за клиентите

  • повишаване на ефективността
  • намаляване на разходите
  • запазване на работните места

 
Решения

  • Управление на данни и „интелигентни“ услуги: предложения за оптимизиране на инфраструктурата, управление на изпълнението, покупателна ефективност
  • Управление на човешки ресурси: управление на персонала, професионална подготовка
  • Контролиране на въздействието върху околната среда: измерване и управление на водния и въглеродния отпечатък
Разберете как Веолия възобновява световните ресурси

> Вижте как подобряваме достъпа до водоснабдяване