Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД

Търговски, летищни и транспортни центрове

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД

Фрапорт АГ е сред водещите оператори на международни летищни услуги, като доставя пълната гама от услуги в областта на управлението на летищните дейности.

Предизвикателството

 

Фрапорт АГ е сред водещите оператори на международни летищни услуги, като доставя пълната гама от услуги в областта на управлението на летищните дейности. Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД е немско-българско дружество, което през 2006 г. печели 35-годишна концесия за летищата във Варна и Бургас - вход към популярния български черноморски туристически регион.

 

През 2014 г., Фрапорт въвежда в експлоатация 2 нови пътнически терминала на летищата в Бургас и Варна.

В условията на изпълнение на амбициозната си инвестиционна програма (>80 млн. евро) Фрапорт потърси професионален партньор, способен да обхване широка гама от услуги по поддръжка и експлоатация, като гарантира ниво на качеството на услугите, отговарящо на най високите европейските стандарти.

 

Решението на Веолия

За да отговори на високите очаквания на своя клиент, Веолия предложи превантивна и аварийна поддръжка на всички ОВиК съоръжения, както и многобройни допълнителни технически услуги, гарантирано целогодишно наблюдение 24/7 на автоматизацията на котлите и високото качество на отчитане по ключовите показатели за ефективност.

 

Като допълнителни ползи за клиента, Веолия осъществи подробен енергиен одит с многобройни препоръки за енергийни оптимизации повечето от които вече са реализирани.

 

гр. Варна, гр. Бургас

Дейност: експлоатация и поддръжка

Над 4,9 млн. пътници през 2019 г.

24/7 услуги на място и дистанционно наблюдение

Разширяване на обхвата чрез решения за икономия на енергия

Ползите

Благодарение на този договор, Фрапорт успя да насочи вниманието си върху мащабната си инвестиционна програма, като възложи управлението на ОВиК оборудването си на лидер в сферата на техническите и енергийните услуги.