Подобрено качество на въздуха в затворените помещения на
Либхер България

Дезинфекция на въздуха в административната част на производствения обект на ЛИБХЕР България

Предизвикателството

 

Поради предизвикателствата, породени от коронавирусната епидемия, индустриалните клиенти търсят надежден начин да гарантират здравето на своите служители и да предотвратяват разпространението на вируси в помещенията си.

Естеството на вируса улеснява пренасянето и предаването му по въздуха. Затворените пространства с вентилационни системи са особено уязвими и пораждат реален риск за разпространение на вируса сред служителите. Либхер България търси безопасен и ефективен начин за дезинфекция на въздуха в помещенията с вентилационни системи, за да предотврати появата на вируса в тях.

Либхер България се обръща към Веолия в търсене на решение да се справи с предизвикателството за осигуряване на качество на въздуха в затворените помещения.

 

Решението на Веолия

 

Съществуващият агрегат за подаване на въздух (AHU) осигурява вентилация на въздуха (с дебит 17 000 м³/ч) за административните помещения на завода.
Агрегатът работи в два режима:

  • Летен: осигуряване на 100% чист въздух
  • Зимен: осигуряване на 100% рециркулационен въздух

UV-C радиацията е познато средство за дезинфекция на въздуха, водата и непорести повърхности. От десетилетия UV-C радиацията се използва ефективно и за намаляване на разпространението на бактерии, като например туберкулозните.

С цел да се постигне достатъчна доза радиация са избрани 20 броя UV лампи (с оглед на геометричната конфигурация, скоростта на въздуха, очакваната траектория на вирусните частици).

Техническото решение и конфигурацията на инсталационните елементи се проектират съобразно изискванията на клиента от екип от инженери от Веолия Сълюшънс България – конкретно за агрегата за подаване на въздух (AHU) и избраните лампи.

Пловдив, България

Дейност: Проектиране и строителство

≥ 90% Отстраняване на вируси и бактерии

17 000 мᶟ/ч дебит

Ползите

Подобряване на качеството на въздуха в затворените помещения в резултат на успешна дезинфекция на въздуха/отстраняване на ≥90% от вирусните частици на COVID-19 чрез облъчване на подавания въздух с UV-C радиация, излъчвана от монтираните в агрегата лампи.
Внедрено е допълнително решение за автоматизация – включване на ултравиолетовите лампи само при режим на рециркулация на въздуха на агрегата за подаване на въздух (т.е. при зимен режим, когато подаваният въздух е предимно чрез рециркулация). Тази функционалност намалява оперативните разходи на клиента, като осигурява икономия на електроенергия и удължаване на експлоатационния срок на лампите.

Предотвратяване на разпространението на болести

По-високи здравни стандарти в компанията

Цялостно подобряване на здравето на служителите