Загорка

Загорка избра Веолия въз основа на нейната репутация като водещ световен експерт в управлението на ПСОВ, както и на база обширната ѝ експертиза на местно ниво в тази област

 

Основните предизвикателства за екипа на Веолия България бяха …

Да експлоатира новопостроената ПСОВ:

  • поемане на експлоатацията на ПСОВ, което включва осигуряването на оператор, който на място да взема проби и да ги анализира ежедневно;
  • предоставяне на дистанционен мониторинг чрез СКАДА по време на празници и нощни смени; доставка на химикали;
  • подготовка на шестмесечни доклади за ПСОВ, както и
  • предложения за оптимизиране на оборудването и процесите.

Повече за Загорка

Пивоварна Загорка навлиза във второто столетие на дейността си в Стара Загора и се е превърнала в символ на града. През 1994 г. се присъединява към глобалното семейство на Хайнекен. Оттогава, вече повече от 24 години, компанията инвестира, за да модернизира процесите си, да повиши производствения си капацитет и да бъде една от най-екологичните пивоварни. Днес, пивоварната в Стара Загора е една от най-модерните за региона на Централна и Източна Европа.

Като част от семейството на Хайнекен, Загорка се ангажира да развива бизнеса си устойчиво и отговорно. Чрез своята платформа за устойчивост, "Създаваме по-добър свят", компанията насочва усилията си в шест области, в които може да внесе положителна промяна: намаляване на въглеродните емисии, опазване на водните ресурси, осигуряване на устойчиви ресурси, насърчаване на отговорното потребление, израстване с общностите и опазване на здравето и безопасността.

Министерството на околната среда и водите връчи на Загорка наградата "Зелена България" за цялостния ѝ принос за опазването на околната среда. Тя е най-зелената и отговорна компания в бирената индустрия според медиите и потребителите.

Портфолиото на компанията предлага разнообразие от висококачествени продукти, които отговарят на вкуса на взискателния български потребител – Загорка, Хайнекен, Ариана, Амстел, Столично, Старобърно, Десперадос, Сол, както и сайдерите "Крадецът на ябълки" и Стронгбоу. В категорията на безалкохолните напитки, портфолиото предлага "Загорка 0.0%", "Хайнекен 0.0%" и "Ариана Радлер 0.0%".

Ползите за нашия клиент

Като избра Веолия, Загорка прие надежден и доверен партньор за експлоатацията на едно от най-важните съоръжения в своята пивоварна. От гледна точка на КСО, за Загорка е от изключително значение да покаже сериозната си загриженост за околната среда не само като инвестира в най-модерна ПСОВ, но и като възложи експлоатацията ѝ на експертно експлоатационно дружество, което да гарантира най-добри резултати.