Проект Банкя – Изграждане на мрежа за питейни и отпадни води

Обществена поръчка, финансирана от Оперативна програма "Околна среда 2007-2013г." с предмет

"Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на Банкя и кварталите "Градоман", "Михайлово", "Вердикал" и с.Иваняне, район Банкя – главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи попадащи по трасетат им"

 

Обхват

Изграждане и рехабилитация на 16.8 км канализационна мрежа и 3.9 км водопроводна мрежа в град Банкя и кварталите Градоман, Михайлово , Вердикал и с.Иваняне, Столична община, област Банкя.

Характеристики на проекта:

Диаметри от ф300 до ф1200
Микро тунелиране: Ø1 000 mm - дълбочина 400 л.м. 7-11 м. PPR, GRP тръби - диаметър от Ø 300 до Ø 1 400 мм
Дълбоки изкопи до 11 м.

 

Период на изпълнение: От 10/12/2013г. до 07/09/2015г.

Предимства за нашия клиент

Проектът гарантира по-добра услуга за жителите на град Банкя и и кварталите "Градоман", "Михайлово", "Вердикал" и с. Иваняне.

Над 6000 души се възползват от новите водопроводи, над 2400 от подобрената канализация, а новоприсъединените към канализационната мрежа жители са над 3600. Загубите на вода бяха намалени три пъти – от средно 65% на 20 на сто. Инвестицията подобрява съществуващата система за управление на питейните и отпадъчните води на територията на район "Банкя" и я привежда в съответствие с изискванията на ЕС.