Интегриран фасилити мениджмънт

Оптимизираме техническите, икономическите и екологичните показатели на Вашите съоръжения

Как можем да Ви помогнем?

Като утвърден технически експерт в многобройни обекти от различни сектори, Веолия предлага персонализирани услуги за интегриран фасилити мениджмънт на съоръжения за бизнеса, като по този начин оптимизира обслужването, качеството и цената.

Съобразявайки се с променящите се изисквания в този сектор, които налагат непрестанна гъвкавост и адаптивност, към нуждите и желанията на нашите клиент, иновативните решения и партньорския дух са основни елементи в нашия подход.


Широкият спектър от специализирани познания, които притежава Веолия, ни позволява да предлагаме широк набор от технически услуги в сферите: енергия, води и отпадъци. Също така предлагаме и голяма част от така наречените „soft FM“ услуги (почистване, охрана, озеленяване, снегопочистване и т.н.), със следните предимства: подобряване на контрола, намаляване и централизиране на риска, увеличаване на производителността и намаляване на времето за реакция.

  • Оптимална цялостна организация, благодарение на пълната интеграция на услуги

  • Последователно и цялостно управление на риска

  • Глобална визия посредством пълна отчетност

  • По-добра икономическа ефективност по договорите

  • Обмен на добри практики между различни обекти за постигане на непрекъснато подобряване на нашите услуги

 

Каква е добавената стойност за Вас?

Внимателно подбрани партньори се ползват за някои специализирани „soft FM“ услуги. Тази оптимална комбинация гарантира навсякъде и по всяко време най-доброто съотношение на цената и качеството на доставяните услуги.

Всяка комбинация от услуги се оценява според предварително заложени индикатори (KPI) и изпълнението й се следи с най-съвременни софтуерни инструменти и методология. Информацията за извършените услуги е постоянно достъпна за нашите клиенти.

Стремежът към иновации и непрекъснатото подобрение на услугите са в основата на подхода на Веолия към работата и грижата за клиентите.

* УСЛУГАТА СЕ ИЗВЪРШВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

 

…оценка на изпълнението по предварително заложени индикатори (KPI), проследими с най- съвременни софтуерни инструменти

 

Оптимизиране на техническите, икономическите и екологичните показатели

Постигане на заложените индикатори (KPI)

Цялостно управление на риска