Управление и оптимизация на процеси по пречистване на питейни/ отпадъчни води

Ние предлагаме възможност за пълен обхват от дейности по експлоатация на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води

Какво включва нашата услуга?

  • Технологичен мониторинг на пречистване на питейни/ отпадъчни води
  • Оптимизации на технологичните процеси по пречистване на води
  • SCADA мониторинг на ПСПВ/ ПСОВ
  • Внедряване на нови технологии за пречистване на води
  • Управление на ресурсите(реагенти, които се влагат и енергийна ефективност на технологичните процеси)
  • Обучение на персонал

Допълнителна информация

SCADA (supervisory control and data acquisition) мониторинг

Системата за мониторинг и контрол дава възможност процесите в пречиствателните станции да бъдат наблюдавани и оправлявани от разстояние. Експертите, който оперират с нея са с богат опит, а това осигурява процеса на пречистване на водите сигурен и ефективен 365 дни в годината 24 часа в денонощието.

Управление на ресурсите

Технолозите, с които разполагаме познават модерните процеси по пречистване на води и могат да внедряват ефективни технологии и да правят непрекъснат анализ на разходването на реагенти, енергия и други ресурси.

Обучения на персонал

На територията на пречиствателните станции се провеждат обучения от експертният персонал. Тези обучения са базирани на практически наблюдения на работата на съоръженията в пречиствателните станции, процесите, процесите които се оправляват и богатият опит на екипите ни.

 

 

Доверявайки се на нас, Вие може да разчитате на съдействие от страна на високо специализирани кадри в областта на пречистване на води.

SCADA мониторинг

Управление на ресурсите

Обучения на персонал