Веолия в България

Веолия е лидер в предоставянето на ВиК и енергийни услуги, както и услуги по управлението на отпадъци. В България групата осъществява дейност във водния и енергийния сектор чрез дружествата "Софийска вода" АД и Веолия Енерджи България.

Вода (Софийска вода)

От 9 ноември 2010г. Веолия притежава мажоритарен дял (77.11%) във  ВиК оператора с преобладаващо частно участие "Софийска вода", 25-годишна концесия (до 2025) за експлоатация и поддръжка на ВиК мрежата на град София чрез публично-частно партньорство. Компанията предоставя ВиК услуги, като обслужва 1,4 милиона души на територията на община София. 
 
Обслужване на цялото население на територията на община София:
  • 100% от населението е присъединено към водоснабдителната мрежа
  • ​​ 95.5% от населението е присъединено към канализационната мрежа
  • Отчитане на водомерите в жилищата

 

ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ

Веолия Енерджи България (предишно име на компанията Далкия България) започна дейността си през 2006, след като придоби дял във фирма КЕС АД (Компания за енергоспестяване), която управлява първия договор за енергийна ефективност на Балканите. През 2007 Веолия Енерджи България спечели договора за придобиване на топлофикационната мрежа на третия по големина град в България – Варна.
През първите години Веолия Енерджи България, чрез „Енерджи Варна“, наложи нови стандарти в управлението на дейността и подобри многократно качеството на услугите, предлагани във Варна.
Веолия Енерджи България е не само доставчик на топлинна енергия. Дружеството се стреми непрекъснато да отговаря на променящите се очаквания на клиентите:
  • от минало, свързвано с евтина енергия, загуби по мрежата и остарели съоръжения, кражби на енергия от съседи - ситуация, в която не се е обръщало достатъчно внимание на качеството на предоставяните услуги

до настояще, в което компанията е синоним на рационално потребление на енергия, инвестиции в енергийна ефективност, конструктивен диалог с регулатора, ориентираност към качеството на услугите и спазване на законодателството на ЕС

  

Water

Софийска вода
Основни данни

- Повече от  390 млн. лв. инвестиции между 2010 – 2018
- Почти 650 000 клиенти
- Почти 1.4 милиона обслужвани жители
- Обслужване и поддръжка на 5 400 км ВиК мрежа
- Над 1 350 км нови и подменени водопроводи (2010 – 2018)
- Над 65 км нови и подменени канали (2010 – 2018)
- Над 1 200 лоялни служители
- 24/7 лабораторен мониторинг на качеството на водата
- 2 пречиствателна станция за отпадъчни води, която пречиства 480 177 м3 отпадъчни води на ден, включително чрез механично и биологично пречистване и отстраняване на азот и фосфор
- 4 пречиствателни станции за питейна вода
- Водовземане от 2 язовира
- 48 резервоара и 13 помпени станции

Energy

Веолия Енерджи България
Нашите основни дейности:

- Веолия Енерджи Варна (Приватизация на топлофикационната мрежа на Варна):
Основен енергиен източник: Природен газ. Мощност: 45 MW топлинна енергия/ 10 MW електрическа енергия, 32 километра мрежа; 330 абонатни стации; 12 700 присъединени апартамента (8500 индивидуални клиенти). Годишна продажба на топлинна енергия: 60 GWh
- Международно френско училище - Варна: доставка на газ/топлинна енергия и експлоатация и поддръжка
- Договор за експлоатация и поддръжка на котли с община Варна (38 общински котли)
- Енергийни услуги в сгради
Цялостна експлоатация и поддръжка на технически съоръжения в МОЛ София (38 000 м2), Ikea – София (29 000 м2), Мегапарк (44 000 м2), Sofia Towers (8 000 м2), Резиденшъл парк (4 000 м2)
- Летищата във Варна и Бургас
Цялостна експлоатация и поддръжка на системите за отопление, вентилация и климатизация
- Енергийни одити и решения чрез консултантски договори за индустриални клиенти