Хидравлично моделиране на водоснабдителни мрежи и съоръжения

Ние предлагаме изграждане на компютърни хидравлични модели на водоснабдителна система или части от нея с помощта на специализиран софтуерен продукт, в зависимост от нуждите и входящите данни, с които разполага клиента

Какво включва нашата услуга?

Предлаганите от нас услуги могат да бъдат в няколко направления, като зависят най-вече от целите и нуждите на клиента:

Симулации на водопроводни системи и анализ на тяхното поведение.

 • Проиграване на симулации на проектни решения свързани с развитието на водоснабдителната мрежа на гр. София, използвайки изградените модели на Софийска вода АД
 • Изготвяне на модели в подкрепа на проектни решения, като част от идеен или работен проект
 • Моделиране при оразмеряване на малки мрежи и съоръжения, площадкови мрежи и др.
 • Създаване на модели, с цел откриване и решаване на проблеми в работата на водоснабдителна мрежа/система
 • Възможност за комбиниране с допълнителна услуга по заснемане и набиране на входяща информация - виж услуга Обследване на съществуващи водоснабдителни системи
 • Консултантска помощ при подготовка, изграждане и приложение на хидравлични модели
 

Възможност за комбиниране с допълнителна услуга по заснемане и набиране на входяща информация, както и за всякакви допълнителни запитвания, свързани с моделиране на мрежи и съоръжения.

Какви са ползите за Вас?

Хидравличният модел е мощен съвременен инструмент, с който могат да бъдат подпомогнати и оптимизирани множество процеси при намиране на проектни решения, тестване на нови идеи, решаване на експлоатационни проблеми, изчисляване на хидравлични параметри и много други. Например:

 • техническа съпоставка на вариантни решения
 • симулации на сложни системи и анализ на тяхното поведение
 • проиграване на оразмерителни сценарии
 • предсказване на работни параметри на системата
 • възраст на водата в системата
 • хидравлични резултати за всички елементи от симулираната мрежа (налягане, воден поток, скорост и др.) и проследяване на техните изменения
 • откриване на аномалии в разпределителната мрежа, като затворени вентили, запушени тръби, течове, погрешни или непълни данни за инфраструктурата и др.
 • възможност за категоризиране и разпределяне на водните количества в системата по компоненти (битови, промишлени, физически и търговски загуби)
 • възможност за предоставяне на изградения хидравличен модел в отворен публичен формат (EpaNet)
 • възможност за предоставяне геометрични и описателни характеристики на мрежата и хидравлични резултати от симулациите в универсален ГИС формат (Esri Shape File) и GoogleEarth съвместим формат (*.KMZ)
 • и много, много повече…

Хидравлични резултати за всички елементи от симулираната мрежа.

Откриване на аномалии в мрежите, погрешни и непълни данни за инфраструктурата и др.

Възможност за предоставяне на резултатите в отворени и универсални формати.

Защо да ни се доверите?

 • работим с мощна софтуерна платформа за хидравлично моделиране, с утвърден световен опит
 • при нас работят опитни експерти с доказан професионализъм
 • разполагаме с ресурси за извършване на дейности по събиране и заснемане на терен на необходима или допълнителна информация за изготвяне на хидравличен модел
 • имаме опит в обработване и анализиране на хидравлични и експлоатационни данни
 • предлагаме регламентиран и ясен процес по извършване на услугата
 • предлагаме професионално и коректно отношение към клиента

* УСЛУГАТА СЕ ИЗВЪРШВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС:

[email protected][email protected]

 

С оглед предварителна оценка и анализ на възможностите и целите на моделиране, първоначалната консултация с нас е задължителна.


Работим с мощна софтуерна платформа с утвърден световен опит

Опит в сферата на моделирането

Веднъж създаден, моделът може да се ползва многократно в бъдеще