Бизнес център Телъс Тауър

Търговска дейност, Офис сгради

Бизнес център Телъс Тауър: Поддръжка и експлоатация

Пълен обхват на техническите услуги; Поддръжка и експлоатация на всички сградни инсталации

Предизвикателството

Веолия печели 3-годишен договор за поддръжка и експлоатация на техническо обслужване на "Телъс Тауър" – офис сграда с отлично местоположение в София, България.

Сградата е оборудвана с технически съоръжения от висок клас, които изискват професионална поддръжка.

Клиентът търси надежден партньор, за да му възложи всички дейности по техническото обслужване на сградата.

Най-важните очаквания на клиента са:

  • Осигуряване на комфорт за обитателите на сградата и поддържане на високо ниво на надеждност на техническото оборудване
  • Разработване на план за енергийна ефективност за оптимизиране на енергопотреблението на сградата
  • Осигуряване на пълна прозрачност на дейностите, разходите и времето за реакция.

Решението на Веолия

Предоставяните от Веолия услуги включват:

  • поддръжка и експлоатация на цялото техническо оборудване
  • онлайн платформа за заявки на услуги – за лесна комуникация и прозрачност
  • аварийни услуги 24/7
  • административно обслужване
  • различни технически услуги за наемателите
  • консултантски услуги (капиталови и експлоатационни разходи)

София, България

 

Дейност: Поддръжка и експлоатация

 

Разгъната застроена площ: 55 000 м2

 

Запълнен капацитет на сградата: 100%

 

Работно време на офисите: 24/7

 

Ползите

Ползите за клиента са гарантирано функциониране на всички съоръжения, намалени експлоатационни разходи, повишена ефективност, измервана по зададени ключови показатели за изпълнение, техническа административна помощ за решаване на сложни проблеми и предоставяне на решения, анализ на съществуващи системи за идентифициране на мерки за спестяване на енергия за бъдещо реализиране на смарт решение за мониторинг – Hubgrade.