БОНДЮЕЛ (BONDUELLE): ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА БИОГАЗ

Хранително вкусова промишленост

100% Оползотворяване на енергията от биогаз. Използване на биогаз от утайки за производство на пара.

Предизвикателството

 

Когато нови регламенти изискаха от Бондюел да изгради пречиствателна станция за отпадъчните води от фабриката ѝ за преработка на храни в Бекешчаба, Унгария, компанията се обърна към Веолия. Нейните специалисти предложиха решение, при което се използва биогаза от утайките за производство на пара.

Веолия успешно оползотворява биогаза в Нагикорос и Бондюел решават да използват биогаза и в Бекешчаба:

 

 • Оползотворяване на произведения в пречиствателната станция за отпадъчни води биогаз по технологията UASB (метод на пречистване с възходящ слой анаеробна активна утайка)
 • Подобряване на енергийната ефективност
 • Оптимизиране на разходите за енергия и справяне с предизвикателствата за използване на биогаз

 

Решението на Веолия

 

 • Преустройство на енергийната инсталация: 2 котела в Бекешчаба
 • Приспособяване на единия от съществуващите котли за изгаряне на биогаз
 • Параметри на биогаза:
  • Налягане: 23-27 Mbar
  • Температура: 35° C
 • Производство на пара при 180° C, 10 bar
 • Гъвкавост за адаптиране към сезонния характер на производството

Бекешчаба, УНГАРИЯ

Дейност: експлоатация и поддръжка

100% оползотворяване на енергията от биогаз

16-годишен договор

Средно 16% съкращаване на енергийните разходи

 

Ползите

 • Доставка на "по-зелена" пара
 • Средно 16% съкращаване на енергийните разходи (€100 хил./год.)
 • Биогаз - по-евтин с 20% от природния газ
 • Непрекъсната и надеждна доставка на пара