Вода

Предоставяме чиста питейна вода или чиста технологична вода, като пречистваме отпадъчните води или превръщаме утайките в ценен източник на енергия – ежедневните потребности.

Нашите експертни услуги могат да Ви съдействат да контролирате и подобрявате пречистването на питейната вода и отпадъчните води, оползотворяването на утайките и производството на зелена енергия, да съкращавате разходите, изпълнявате целите си и спазвате законовите изисквания. Предлагаме оферти при поискване и технически решения, разработени индивидуално за Вашия обект/ бизнес.

Услуги
Ние предлагаме комплексна услуга за доставка, монтаж, тестване и пломбиране на индивидуални водомери, включително дистанционни водомери
Услуги
Ние предлагаме анализ на проби от питейни, повърхностни, подземни, трапезни, изворни и минерални, отпадъчни води и проби от утайки; вземане на проби от акредитирана лаборатория; анализ на технически химикали, използвани за пречистване на вода/ отпадни води
Услуги
Ние предлагаме проектираме на сградни ВиК отклонения; проектиране на улични ВиК мрежи; проектиране на част Пътна и Временна организация на движението (ВОБД) към проекти по част ВиК за сградни отклонения
Услуги
Ние предлагаме проследяване на мрежи; откриване и отстраняване на скрити течове; малки инсталационни услуги (монтаж на домакински уреди)
Услуги
Ние предлагаме почистване на отпадъчни води от шахти, колектори и улични канали; инспекция на канали с видеокамера
Услуги
Ние предлагаме управление на производствени води и пречиствателни станции. Проектираме програми за намаляване на загубите на вода и управление на налягането
Услуги
Ние предлагаме оптимизация на химикалите, използвани за третиране на води и отпадъчни води
Услуги
Ние Ви предлагаме различни технически решения за оползотворяване на утайките от пречиствателни станции
Услуги
Ние предлагаме специфични и иновативни решения: цялостни адаптирани индивидуални решения за всички видове мрежи, системи за пречистване на вода, котли, чилъри и инсталации за сгъстен въздух