Енергия

Ние предлагаме повече от технически услуги: увеличаване на жизнения цикъл на техническите системи и инсталации, осигуряване разполагаемост на активите, минимизиране на разходите по отношение на използването на енергия и вода, експлоатационните разходи и въглеродните емисии.

Нашите експертни услуги могат да ви помогнат да следите и оптимизирате консумацията на енергия и вода, да намалите разходите си, да постигнете целите си за ефективност и устойчивост - да поддържате инсталациите в съответствиес изискванията по отношение на околната среда, увеличавайки комфорта на обитателите.

Услуги
Ние предлагаме надеждни, качествени и бързи технически услуги
Денонощни аварийни екипи (24/7)
Услуги
Оптимизираме техническите, икономическите и екологичните показатели на Вашите съоръжения
Услуги
Ние предоставяме, при поискване, оферти и технически решения, индивидуално разработени за Вашият обект/ бизнес
Услуги
Ние предлагаме енергийни обследвания за повишаване на ефективността на Вашите обекти и намаляване на експлоатационните разходи
Услуги
Ние Ви предлагаме договори за енергийни услуги с гарантиран резултат
Услуги
Ние Ви предлагаме превантивна поддръжка на всички технически инсталации - за административни и офис сгради, търговски центрове, болници, търговски вериги, жилищни комплекси, летища, спортни зали, хотели и ресторанти
Услуги
Ние ви предлагаме проектиране и инсталиране на измервателни и мониторингови системи, които да проследяват Вашето потребление на енергия и вода
Услуги
Ние предлагаме специфични и иновативни решения: цялостни адаптирани индивидуални решения за всички видове мрежи, системи за пречистване на вода, котли, чилъри и инсталации за сгъстен въздух