Бизнес клиенти

Нашият експертен опит ни прави идеалният партньор за максимално увеличаване на ефективността и намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда:


Глобална мрежа без аналог
Уникална перспектива Вода – Енергия – Отпадъци
Доказан експертен опит на общинските, бизнес и индустриални пазари

Клиент: Либхер България

Подобряване на качеството на въздуха в затворените помещения в резултат на успешна дезинфекция на въздуха/отстраняване на ≥90% от вирусните частици на COVID-19 чрез облъчване на подавания въздух с UV-C радиация, излъчвана от монтираните в агрегата лампи.

Решението на Веолия допринася за:

 • Предотвратяване на разпространението на болести
 • По-високи здравни стандарти в компанията
 • Цялостно подобряване на здравето на служителите

Клиент: "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД

"Фрапорт" потърси професионален партньор, способен да обхване широка гама от услуги по поддръжка и експлоатация, като гарантира ниво на качеството на услугите, отговарящо на най високите европейските стандарти.

 

Решението на „Веолия“ включва:

 • Превантивна и аварийна поддръжка на всички ОВиК съоръжения
 • Множество допълнителни технически услуги
 • Гарантирано наблюдение 24/365
 • Автоматизация на котлите

Високо качество на отчитането по ключовите показатели за ефективност

„Лабимекс“ АД, обект на „Монделийз България Продакшън“ ЕООД, гр. Своге, ПСОВ

Предоставяне на лабораторни услуги от Лабораторен Изпитвателен Комплекс (ЛИК) към "Софийска вода" АД вече близо 10 години

 • Клиент:           „Лабимекс“ АД възлага анализ на отпадъчни води от обект на „Монделийз България Продакшън“ ЕООД, гр. Своге, ПСОВ
 • Услугата включва:  Лабораторната услуга, предоставяна на фирма „Лабимекс“ ООД включва взимане на проби от отпадъчни води, транспорт на пробите и анализ от обект на „Монделийз България Продакшън“ ЕООД, гр. Своге, ПСОВ.

 

Клиент "ИПО" ООД, гр. София

Предоставяне на лабораторни услуги от Лабораторен Изпитвателен Комплекс (ЛИК) към "Софийска вода" АД вече близо 10 години

 • Клиент:           Клиент "ИПО" ООД, гр. София
 • Услугата включва:   Лабораторната услуга, предоставена на "ИПО" ООД, гр. София, вече десета година включва вземане на проби, транспорт и анализи на характерни химични замърсители в отпадъчни води.

Към предимствата за клиента са провеждането на анализи с висок клас лабораторно оборудване от последно поколение, индивидуален и гъвкав подход към нуждите му и предоставяне на готови пакетни услуги.

Клиент "ЗАУБА" ЕАД, гр. София

Предоставяне на лабораторни услуги от Лабораторен Изпитвателен Комплекс (ЛИК) към "Софийска вода" АД вече вече 4 години

 • Клиент:           "ЗАУБА" ЕАД, гр. София
 • Услугата включва:   Лабораторната услуга, предоставена на "ЗАУБА" ЕАД, гр. София, вече четвърта година включва анализ на отпадъчни води от свои обекти

Към предимствата за клиента са провеждането на анализи с висок клас лабораторно оборудване от последно поколение, индивидуален и гъвкав подход към нуждите му и предоставяне на готови пакетни услуги.

Клиент: Биезнес център Телъс Тауър

Пълен обхват на техническите услуги; Поддръжка и експлоатация на всички сградни инсталации

 • Клиент:         Бизнес център Телъс Тауър
 • Услугата включва: поддръжка и експлоатация на цялото техническо оборудване, онлайн платформа за заявки на услуги – за лесна комуникация и прозрачност, аварийни услуги 24/7, административно обслужване, различни технически услуги за наемателите, консултантски услуги (капиталови и експлоатационни разходи)

Ползите за клиента са гарантирано функциониране на всички съоръжения, намалени експлоатационни разходи, повишена ефективност, измервана по зададени ключови показатели за изпълнение, техническа административна помощ за решаване на сложни проблеми и предоставяне на решения, анализ на съществуващи системи за идентифициране на мерки за спестяване на енергия.